Risikovurderinger og prognoser for covid-19

Her finder du bl.a. epidemiologiske fokusrapporter, risikovurderinger, modelberegninger ifm. genåbning af Danmark og prognoser for covid-19-udviklingen.

Fokusrapporter
Statens Serum Institut har i løbet af covid-19-epidemien sat særligt fokus på udvalgte emner i form af epidemiologiske fokus-rapporter.

Risikovurderinger
Statens Serum Institut har i løbet af covid-19-epidemien foretaget flere vurderinger af covid-19-risikoen i Danmark og med fokus på særlige områder, bl.a. minkudbruddet, større forsamlinger, udenlandske tilrejsende samt genåbninger.

Modelberegninger ifm. genåbning af Danmark
Statens Serum Institut leder en ekspertgruppe, som har til formål at udvikle matematiske modeller til at belyse scenarier for udviklingen af smittespredningen i Danmark ifm. genåbningen.

Prognoser for epidemiens udvikling
Hver tirsdag kl. 14, offentliggøres de nyeste fremskrivninger for udviklingen af covid-19 for de fem regioner i Danmark. Fremskrivningerne skal bidrage til den løbende risikovurdering og evaluering af effekten af indførte tiltag.