Fokusrapporter

SSI udarbejder løbende epidemiologiske rapporter, hvor vi sætter særligt fokus på udvalgte perspektiver af covid-19-udbruddet.

Fokusrapporter

Fokusrapporterne fra SSI behandler udvalgte epidemiologiske emner i relation til fx overvågningen af covid-19. De udarbejdes efter behov.

Se den seneste fokusrapport: Fokusrapport om relaterede hospitalsindlæggelser under SARS-CoV-2-epidemien (pdf), 6. januar 2022

Trend- og fokusrapporter

Frem til den 18. juni 2020 udarbejdede SSI ugentlige rapporter, der både satte fokus på et bestemt emne, men også omfattede en beskrivelse af udviklingen (trenden) i epidemien.