Modelberegninger ifm. genåbning af Danmark

Statens Serum Institut står i spidsen for en ekspertgruppe, som udvikler matematiske modeller til at belyse smittespredningen af covid-19 i Danmark. Her er ekspertgruppens modelberegninger ifm. genåbningen af Danmark efter covid-19-lockdown i 2020.

Her kan du læse mere om ekspertgruppen, herunder om mulighederne for at få adgang til de data, som gruppens anvender.

Om beregningsmodellerne

Se DTU’s hjemmeside om modellen for forudsigelse af sygehusbelastning.
Teknisk gennemgang af modellerne (pdf)


Ekspertrapport af den 23. oktober 2020 - Incidens og fremskrivning

Ekspertrapport af den 23. oktober 2020 Incidens og fremskrivning af COVID-19 tilfælde (pdf)


Beregninger i forbindelse med grænseåbning for sommerturisme

Notat af den 29. maj 2020 vedr. effekt af grænseåbning for sommerturisme fra Tyskland, Norge og Sverige (pdf)


Modelberegninger i forbindelse med anden fase af genåbningen af Danmark

Tillægsrapport af den 20. maj 2020 til ekspertrapporten af den 6. maj 2020 og i forlængelse af tillægsrapporten af den 13. maj. Matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehusbelastning – beregning af en udvidelse af anden fase af genåbningen af Danmark (pdf)

Tillægsrapport af den 13. maj 2020 til ekspertrapport af 6. maj 2020. Matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehusbelastning – beregning af anden fase af genåbningen af Danmark (pdf)

Ekspertrapport af den 6. maj 2020. Matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehusbelastning ved scenarier for anden fase af genåbningen af Danmark(pdf)


Modelberegninger i forbindelse med første fase af genåbningen af Danmark

Ekspertrapport af den 16. april 2020. Matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehusbelastning ved scenarier for yderligere initiativer i Fase 1 af genåbningen (pdf)

Notat af den 14. april 2020 vedr. opdateret scenarie for delvis genåbning af Danmark (pdf)

Ekspertrapport af den 6. april 2020 - Matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehusbelastning ved scenarie for delvis genåbning af Danmark (pdf)

Tillægsrapport af den 4. april 2020 til ekspertrapport af den 2. april 2020 vedr. matematisk modellering af COVID19 smittespredning og sygehusbelastning ved scenarier for delvis genåbning af Danmark (pdf)

Ekspertrapport af den 2. april. Matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehusbelastning ved scenarier for delvis genåbning af Danmark (pdf)