Modelberegninger ifm. covid-19

Statens Serum Institut står i spidsen for en ekspertgruppe, som udvikler matematiske modeller til at belyse smittespredningen af covid-19 i Danmark.

Denne side opdateres ikke mere

Vi arbejder i øjeblikket på at lukke covid-19-sitet. Nogle data vil forsvinde, andre vil blive flyttet til andre sites eller dashboards. Arbejdet foregår i perioden medio august til medio december 2023.

Har du spørgsmål, kan du skrive til os på kommunikation@ssi.dk

Nyeste rapporter

Vækstrater for omikronvarianterne BA.1, BA.1.1 og BA.2, uge 11 2022 (pdf)

Tillægsnotat af den 6. januar 2022 til ”Ekspertrapport den 17. december – Scenarier for smittetal og nyindlæggelser med omikronvarianten” (pdf)

Ekspertrapport - scenarier for smittetal og nyindlæggelser med omikronvarianten af den 17. december 2021 (pdf)

English version: Scenarios for infections and new admissions caused by the Omicron variant Report by the Expert Group for Mathematic Modelling, 17 December 2021 (pdf) 

  

Genåbningen af Danmark 2021 samt udrulning af vaccinationsprogrammet

Genåbning pr. 14. juni 2021

Teknisk baggrundsrapport den 22. juni 2021 (pdf)

Ekspertrapport af den 4. juni 2021 - Prognoser for udviklingen af epidemien henover sommeren 2021 (pdf)

Genåbning pr. den 6. april 2021

Notat af d. 16. marts 2021: Prognoser for genåbningen d. 1. marts og d. 15. marts samt genåbningsscenarier d. 6. april (pdf)

Tillægsnotat af den 21. marts 2021 til ”Notat af d. 16. marts 2021: Prognoser for genåbningen d. 1. marts og d. 15. marts, samt genåbningsscenarier d. 6. april” (pdf)

Beregningerne bag prognoserne om smitteudviklingen afhænger af en række tekniske forudsætninger og forbehold. De beregningstekniske antagelser er nærmere beskrevet i denne rapport: Teknisk baggrundsrapport den 26. marts 2021 (pdf).

Se også SSI's risikovurderinger i relation til ovenstående notater (findes under fanen "Genåbning af Danmark i 2021")

Genåbning pr. den 15. marts 2021

Tillægsnotat af d. 2. marts 2021 til “Ekspertrapport af den 21. februar 2021 - Prognoser for smittetal og indlæggelser ved genåbningsscenarier d. 1. marts” vedr. beregninger af effekten på smitte og indlæggelser ved en national genåbning af efterskoler og højskoler (lange kurser) d. 15. marts 2021 (pdf)

Genåbning pr. den 1. marts 2021

Ekspertrapport af d. 21. februar 2021 - Prognoser for smittetal og indlæggelser ved genåbningsscenarier d. 1. marts (pdf)

Tillægsnotat af den 22. februar 2021 til Ekspertrapport af den 21. februar 2021 (pdf)

Genåbning pr. den 8. februar 2021

Særskilt bilag af d. 3. februar til ”Notat om prognoser for smittetal og indlæggelser ved scenarier for genåbning af 0.-4. klasse i grundskolen”, publiceret 3. februar 2021 (pdf)

Tillægsnotat af d. 3. februar til notat af d. 31. januar 2021 om prognoser for smittetal og indlæggelser ved yderligere genåbningsscenarie, opdateret 3. februar 2021 med bilag (pdf)

Notat om prognoser for smittetal og indlæggelser ved scenarier for genåbning af 0.-4. klasse i grundskolen, publiceret 1. februar 2021 (pdf)

Incidens og fremskrivning af covid-19-tilfælde

Opgørelser over covid-19-incidenser og vækstrater

Fra mandag den 12. april 2021 vil du kunne finde disse data her. 

Det er også gennem ovenstående link du finder arkivet over de tidligere publicerede filer.

 

Ekspertgruppen

Her kan du læse mere om ekspertgruppen, herunder om mulighederne for at få adgang til de data, som gruppens anvender.