Risikovurderinger ifm. covid-19

Statens Serum Institut udarbejder løbende risikovurderinger ifm. covid-19-epidemien. Det er bl.a. risikovurderinger for minkudbrud, større forsamlinger, udenlandske tilrejsende samt genåbning af Danmark.

Statens Serum Institut har i forbindelse med covid-19-pandemien løbende udarbejdet risikovurderinger for forskellige myndighedstiltag, udviklingen af SARS-CoV-2 heriblandt virusvarianter og minkudbrud samt notater i tilknytning af modelberegninger fra ekspertgruppen til udvikling af matematiske modeller ifm. covid-19.

Covid-19-epidemien i Danmark

Indsatsgruppen for covid-19-håndtering, som Statens Serum Institut er en del af, udarbejder hver uge en national og regional risikovurdering, der publiceres på denne side: Varslingssystem for restriktioner og anbefalinger på coronasmitte.dk. Risikovurderingen findes i afsnittet "Mere information".

Status for udviklingen i Covid-19 epidemien i Danmark, 26. januar 2021 (pdf)

Risikovurdering af den nationale udvikling af covid-19 frem til jul 2020 af 5. december 2020 (pdf). Se også "Notat om effekten af nedlukning frem til jul" fra ekspertgruppen for matematisk modellering, der estimerer effekten på smitten med covid-19, ved en delvis regional nedlukning i perioden frem til jul.  

Overordnet risikovurdering for uge 32 (pdf)

Genåbning af Danmark i 2021

Risikovurdering af covid-19 ifm. den fortsatte åbning og tiltagende dominans af deltavarianten den 13. juli 2021

Genåbning pr. den 14. juni 2021

Faglig vurdering af udviklingen i covid-19 pandemien i forbindelse med genåbningsplan frem mod 9. juni 2021 (pdf)

Vurdering af effekten af udfasning af coronapas, 7. juni 2021 (pdf)

Genåbning pr. den 21. maj 2021

Notat om indlæggelsesrisiko i vaccinationsmålgrupperne (pdf)

Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner i forbindelse med genåbningsplan for 21. maj (pdf)

Sundhedsfaglig vurdering af individuelle lempelser i forbindelse med genåbningsplan for 21. maj (pdf)

Faglig vurdering af sundhedsmæssigt forsvarlig udfasning af restriktioner d. 21. maj - Vurdering af samlet pakke af lempelser (pdf)

Genåbning pr. den 6. maj 2021

Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner i forbindelse med genåbningsplan for 6. maj 2021 (pdf)

Sundhedsfaglig vurdering af individuelle lempelser i forbindelse med genåbningsplan for 6. maj 2021 (pdf)

Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner i forbindelse med genåbningsplan for 6. maj - Vurdering af yderligere genåbningsscenarier (pdf)

Genåbning pr. den 21. april 2021

Sundhedsfaglig vurdering af udfasning af restriktioner i forbindelse med genåbningsplan for den 21. april 2021 (pdf)

Genåbning pr. den 13. april 2021

Notat om mindre genåbning af indkøbscentre m.fl. (pdf)

Genåbning pr. den 6.  april 2021

Notat med en vurdering af den samlede effekt på smittespredning af scenarier som ekspertgruppen for matematisk modellering har regnet på samt yderligere lempelser i henhold til de kvalitative risikovurderinger (pdf)

Kvalitative vurderinger af lempelser (pdf)

Kvalitative vurderinger af lempelser opdateret med ekstra områder (pdf)

Se også modelleringsrapporterne fra ekspertgruppen for matematisk modellering af covid-19 (findes under fanen "Genåbningen af Danmark 2021 samt udrulning af vaccinationsprogrammet")

Virusvarianter og -mutationer