Risikovurderinger ifm. covid-19

Vi opdaterer ikke længere denne side

Vi er ved at lukke covid-19-sitet. Indholdet på denne side er flyttet til Sygdomme, beredskab og forskning/Risikovurderinger ifm. covid-19 på ssi.dk.