Risikovurderinger ifm. covid-19

Statens Serum Institut udarbejder løbende risikovurderinger ifm. covid-19-epidemien. Det er bl.a. risikovurderinger for minkudbrud, større forsamlinger, udenlandske tilrejsende samt genåbning af Danmark.

Statens Serum Institut har i forbindelse med genåbningen af Danmark løbende udarbejdet risikovurderinger for forskellige myndighedstiltag ved genåbning af Danmark samt notater i tilknytning af modelberegninger fra ekspertgruppen til udvikling af matematiske modeller ifm. covid-19.

Minkudbrud

Notat om den seneste udvikling af SARS-CoV2 på minkfarme og blandt mennesker, 18. november 2020 (pdf)

Notat om den seneste udvikling af SARS-CoV2 på minkfarme og blandt mennesker, 13. november 2020 (pdf)

Nyhed fra WHO om den særlige mink-associerede variant af SARS-CoV-2, som er fundet i Danmark: “SARS-CoV-2 mink-associated variant strain – Denmark”, den 6. november 2020

Risikovurdering af human sundhed ved fortsat minkavl, 3. november 2020 (pdf)
Bilag 1. Risikovurdering af human sundhed ved fortsat minkavl, 3. november 2020 (pdf)

Dansk Veterinærkonsortiums besvarelse af virkemidler til at forebygge og reducere COVID-19 smittespredning imellem mennesker og mink, september 2020 (pdf)

Overordnet risikovurdering

Indsatsgruppen for covid-19 håndtering, som Statens Serum Institut er en del af, udarbejder hver uge en national og regional risikovurdering, der publiceres på denne side: Varslingssystem for restriktioner og anbefalinger på coronasmitte.dk Risikovurderingen findes i afsnittet "Mere information".

Overordnet risikovurdering for uge 32 (pdf)

Større forsamlinger, herunder diskoteker, spillesteder, fodboldkampe, forlystelsesparker, trossamfund

Kvalitativ risikovurdering af diskoteker, spillesteder og natteliv af 6. august 2020 (pdf) 

Kvalitativ risikovurdering af diskoteker, spillesteder og natteliv af 4. august 2020 (pdf) 

Kvalitativ risikovurdering af diskoteker, spillesteder og natteliv af 2. juli 2020 (pdf)

Kvalitativ risikovurdering ifm. større forsamlinger ved fodboldkampe af 10. juni 2020 (pdf)

Kvalitativ risikovurdering af udendørs forlystelsesparker, diskoteker, spillesteder og natteliv, legelande samt større forsamlinger af 20. maj 2020 (pdf)

Kvalitativ risikovurdering for folkekirken og øvrige trossamfund, forlystelsesparker, tivoli mv., større forsamlinger og efterskoler af 6. maj 2020 (pdf)

Kvalitativ risikovurdering for forlystelsesparker, tivoli, zoologiske haver mv. af 22. april 2020 (pdf)

Udenlandske tilrejsende til Danmark

Kvalitativ risikovurdering af udenlandske tilrejsende til Danmark af 5. maj 2020 (pdf)

Kvalitativ sundhedsfaglig vurdering af tiltag for genåbning af Danmark af 1. maj 2020 (pdf)

Genåbning af Danmark

Ledsagende notat til ekspertrapport: Matematisk modellering af COVID-19 smittespredning og sygehusbelastning ved scenarier for yderligere initiativer i Fase 1 af genåbningen af 16. april 2020 (pdf)

Se også Modelberegninger for scenarier ved genåbning af Danmark.