Risikovurderinger ifm. covid-19

Statens Serum Institut udarbejder løbende risikovurderinger ifm. covid-19-epidemien. Det er bl.a. risikovurderinger for minkudbrud, større forsamlinger, udenlandske tilrejsende samt genåbning af Danmark.

Statens Serum Institut har i forbindelse med covid-19-pandemien løbende udarbejdet risikovurderinger for forskellige myndighedstiltag, udviklingen af SARS-CoV-2 heriblandt virusvarianter og minkudbrud samt notater i tilknytning af modelberegninger fra ekspertgruppen til udvikling af matematiske modeller ifm. covid-19.

Covid-19-epidemien i Danmark

Indsatsgruppen for covid-19-håndtering, som Statens Serum Institut er en del af, udarbejder hver uge en national og regional risikovurdering, der publiceres på denne side: Varslingssystem for restriktioner og anbefalinger på coronasmitte.dk. Risikovurderingen findes i afsnittet "Mere information".

Status for udviklingen i Covid-19 epidemien i Danmark, 26. januar 2021 (pdf)

Risikovurdering af den nationale udvikling af covid-19 frem til jul 2020 af 5. december 2020 (pdf). Se også "Notat om effekten af nedlukning frem til jul" fra ekspertgruppen for matematisk modellering, der estimerer effekten på smitten med covid-19, ved en delvis regional nedlukning i perioden frem til jul.  

Overordnet risikovurdering for uge 32 (pdf)

Genåbning af Danmark i 2021