Diagnostik ifm. covid-19

Når en borger testes for covid-19, foretages der en svælgpodning. Podningen bliver sendt til Statens Serum Institut (SSI) samme dag, hvor prøven analyseres for SARS-CoV-2 virus.

Her finder du beskrivelser af PCR-test, Variant-PCR-test (tidl. Delta-PCR), sekventeringsmetoder samt notater fra ekspertgruppens faglige råd om antigentest.

Når du bliver testet for covid-19 ved PCR-test, vil der være en mulighed for, at din test ligeledes vil blive helgenomsekventeret. Det er ikke alle virusprøver, der har tilstrækkelig kvalitet til, at man kan aflæse hele virusgenomet, i de situationer vil det derfor ikke være muligt at bestemme en virusvariant. Nedenfor er vist de trin, din prøve kan gennemgå, inden der kommer forskellige svar.

Infografik fra podepind til virusvariant Variant-PCR-Test_4

PCR-test

Når en borger testes for covid-19, foretages der en svælgpodning. Podningen bliver sendt til Statens Serum Institut samme dag, hvor prøven analyseres for SARS-CoV-2 virus. Testen, og metoden bag, kaldes en PCR-test. Læs mere på PCR-test.

Variant-PCR-testen (tidl. Delta-PCR-testen)

Statens Serum Institut har udviklet og valideret en ny test, Variant-PCR-testen (tidl. Delta-PCR-testen), der specifikt er målrettet til at identificere en særlig ændring i SARS-CoV-2-virus. På denne side finder du information om, hvad Variant-PCR er.

Sekventering

Statens Serum Institut benytter sekventering af positive SARS-CoV-2 prøver, til smitteovervågning. På denne side finder du bl.a. information om hvad sekventering er.

Sars-Cov-2 overvågning via spildevand

Statens Serum Institut har afdækket mulighederne for smitteovervågning af SARS-CoV-2 via spildevand. Notat og bilag findes på denne side.

Ekspertgruppens faglige råd om antigentests

Ekspertgruppen under det faglige råd for antigen test udarbejder løbende notater vedr. de faglige anbefalinger for antigentest. Notaterne findes på denne side.

TestCenter Danmark

Du kan blive testet i det vi kalder samfundssporet, hvis du er uden symptomer eller med milde symptomer i TestCenter Danmarks teststationer rundt om i landet. Prøverne fra TestCenter Danmarks teststationer analyseres i TestCenter Danmarks analysefaciliteter på SSI.

I sundhedssporet testes borgere, som er blevet henvist af deres læge, fordi de har mere alvorlige symptomer for covid-19. Borgere med mere alvorlige symptomer skal altid kontakte deres læge, som kan henvise til test, der foretages af regionerne på hospitalerne. Hvis du vil vide mere om test foretaget for personer med symptomer, skal du henvende dig til regionerne.

Temaer