Delta-PCR-testen

Med udbredelsen af nye varianter af SARS-CoV-2, er der behov for nye metoder til påvisning af vigtige virusvarianter, dels med henblik på epidemiologisk overvågning tættere på realtid, dels med henblik på hurtig smitteopsporing.

Delta-PCR-testen er et hurtigere alternativ til helgenomsekvensering, idet prøvesvar kan foreligge indenfor 12-24 timer efter positivt testsvar på standard-PCR.

 

Delta PCR v. 2.0 - den 23. februar 2021 og frem

SSI har videreudviklet og valideret en ny version af Delta-PCR-testen. Den nye version af Delta-PCR-testen kan detektere varianter som indeholder deletion H69+70 og mutationen N501Y. Således kan Delta-PCR-testen detektere nedenstående varianter undtagen P2:

Variant
Deletion H69+70
Mutation N501Y
B.1.1.7
Ja Ja
B.1.351*
Nej Ja
P1*
Nej Ja
N439K variant**
Ja Nej
Y453F (Mink variant)**
Ja Nej
P2 Nej Nej
B.1.525**
Ja Nej

* Disse to varianter kan detekteres, men Delta-PCR-testen kan ikke skelne mellem dem.
** Disse 3 varianter kan detekteres, men Delta-PCR-testen kan ikke skelne mellem dem. Antallet minkvariant tilfælde er gået ned i Danmark.

De nye varianter og mutationer (B.1.351, P1 og B1.525) er ikke medtaget i den daglige opgørelse over Delta PCR-testresultater, men der arbejdes på en ny opgørelse over testresultaterne.

Delta PCR v. 1.0 - den 14. januar til 22. februar 2021

Denne Delta-PCR-test er specifikt målrettet til at at identificere en særlig ændring i SARS-CoV-2-virus (en ”deletion”, hvor aminosyre 69+70 mangler). Ændringen findes i følgende tre varianter:

  1. B.1.1.7
  2. Mutationen N439K
  3. Minkvarianter/Y453K

En positiv Delta-PCR-test vil således indikere, at en person er smittet med én af de tre ovennævnte varianter eller en eventuelt anden virusvariant med den ”deletion”, hvor aminosyrerne 69+70 i spikeproteinet mangler.

 

Formålet med Delta-PCR’en er todelt:

  1. Mulighed for intensivering af smitteopsporingsindsats hos Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), hvor de tre varianter konstateres via en positiv Delta-PCR-test.
  2. Kvalificering af, hvilke positive prøver, der skal helgenomsekvenseres. Prøver der findes positive i Delta-PCR sekvenseres umiddelbart efter resultatet foreligger.

Delta-PCR-testen er sat i fuld drift, således at SSI screener alle positive PCR-test i samfundssporet, mens Testning i Sundhedsspores foretages af de regionale Klinisk Mikrobiologiske afdelinger.

Find de daglige Delta-PCR opgørelser.