SARS-CoV-2-overvågning via spildevand

Viruspartikler kan i nogle tilfælde også spores i afføringen hos smittede personer. Derfor kan overvågning af afløbsvand fra toiletter være med til at afsløre tilstedeværelsen af virus. Statens Serum Institut har beskrevet mulighederne for overvågning af SARS-CoV-2 via spildevand.

Covid-19-overvågning via spildevand er en metode, der bliver anvendt på forsøgsbasis i flere andre europæiske lande. Metoden anvendes ikke rutinemæssigt i Danmark, men metoden kan muligvis anvendes i fremtiden. Der arbejdes med forskellige forslag til at teste metoden af for at få nogle erfaringer og undersøge, hvor anvendelig metoden er. Konkret er der planer om at teste metoden på rensningsanlæg på Bornholm i marts måned.

Vi forventer, at man ved at undersøge spildevand fra et rensningsanlæg, cirka kan bedømme, hvor mange smittede, der bor i de boligområder, rensningsanlægget dækker. Vi håber også, at man kan overvåge virusvarianter ved at undersøge kloakvand. Det er dog som sagt for tidligt at udtale sig præcist om, hvor anvendelig metoden faktisk vil være. Og det er helt sikkert, at den ikke kan erstatte de individuelle test af borgerne i Danmark.

Hvordan foregår overvågning via spildevand?

Helt specifikt foregår spildevandsovervågning ved, at spildevandsprøver opsamles over et tidsrum fra et passende knudepunkt, som eksempelvis et rensningsanlæg, og på køl transporteres til et laboratorium. Spildevandsprøven bliver undersøgt med en PCR-metode i stil med den, der bruges til at undersøge for virus i svælgpodninger. Når resultaterne af PCR-testene foreligger, fortolkes de i relation til den øvrige smitteovervågning og bidrager således med viden til epidemikontrol og sygdomsbekæmpelse.

Mulighederne for overvågning via spildevand

SSI har i februar måned afdækket muligheder for overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand og har udarbejdet nedenstående notat og bilag:

Notat / SARS-CoV-2-overvågning via spildevand i DK (pdf)

Bilag 1 / SARS-CoV-2-overvågning via spildevand i DK (pdf)

Bilag 2 / SARS-CoV-2-overvågning via spildevand i DK (pdf)