Forskellen på PCR- og antigentest (lyntest)

Når du skal testes for SARS-CoV-2 (ny coronavirus), kan du enten få en PCR-test eller en af to antigentests.
Her kan du læse om de forskellige testtyper.

PCR og antigentest

PCR-test og antigentest indgår begge i den danske teststrategi. Antigentest er også kaldet for lyntest, kviktest, ag-test og hurtigtest. Der er ulemper og fordele ved begge testtyper, og de bør derfor bruges på en måde, hvor de hver bidrager på den bedst mulige måde til at sikre epidemikontrol.

Uanset typen af test, så er testsvaret altid et øjebliksbillede. Testen kan kun vise, om du har virus i kroppen, hvis virus har nået at danne nok viruspartikler til at testen kan påvise dem. Det er derfor vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar, da svaret kan være et andet længere henne i forløbet.

Vi har sammenlignet de tre testtyper

Hvordan tager man testen?

PCR-test:

Via podning bag næsehulen eller i svælg.


Antigentest*:

Via podning bag næsehulen.


Antigentest (3 cm)*:

Via podning i næse.

Hvornår får man svar?

PCR-test:

De fleste får svar inden for 24 timer.


Antigentest*:

Der går ca. 15 minutter, fra du får taget prøven, til du får svar.


Antigentest (3 cm)*:

Der går ca. 15 minutter, fra du får taget prøven, til du får svar.

Hvor sikker er testresultatet?

PCR-test:

Testens følsomhed (sensitivitet), er meget høj, da testen kan opdage meget små mængder virus. Testens sikkerhed (specificitet) er også meget høj, og der vil være meget få falske positive svar. Den største risiko for falsk negative svar sker ved, at prøven enten ikke tages korrekt, eller at der ikke er nok virusmateriale tilgængeligt for prøvetagning.


Antigentest*:

Testen er ikke ligeså følsom og præcis som PCR-testen, og der er derfor højere risiko for både falske negative og falske positive svar. Testens følsomhed er højere hos personer, der har symptomer, end hos personer uden symptomer på sygdommen. Antigentest har det, man kalder en høj sikkerhed (specificiteten er høj), men hvis der ikke er ret meget smitte blandt de testede personer, så vil der være en overvægt af falsk positive test resultater.


Antigentest (3 cm)*:

Testens følsomhed er ved at blive undersøgt.

Hvornår skal man vælge testen?

PCR-test:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer med symptomer på covid-19 og nære kontakter til smittede, bliver testet med PCR-test. PCR-testen er således til diagnostik af SARS-CoV-2 infektion.


Antigentest*:

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at antigentest bliver brugt målrettet og systematisk og til udvalgte grupper. Det kan fx være som målrettet screening af grupper i samfundet fx i forbindelse med udbredt smitte i et bestemt område, eller som led i genåbning af fx skoler. En positiv antigentest skal følges op af en PCR-test, dels for fastslå om antigentesten viser rigtigt, dels fordi det giver mulighed for at undersøge positive tests for virusvarianter.


Antigentest (3 cm)*:

Antigentesten (3 cm) kan blive brugt i forbindelse med genåbningen af skoler og sandsynligvis også til fremtidige selvtest som en systematisk og målrettet screening af udvalgte grupper. En positiv antigentest skal følges op af en PCR-test, dels for fastslå om antigentesten viser rigtigt, dels fordi det giver mulighed for at undersøge positive tests for virusvarianter.

Hvad måler testen?

PCR-test:

Testen måler, om der er virusRNA tilstede.


Antigentest*:

Testen måler, om der er virusproteiner tilstede.


Antigentest (3 cm)*:

Testen måler, om der er virusproteiner tilstede.

 *Den eneste forskel på de to antigentests er prøvematerialet, da podningen foregår forskellige steder i næsen.

Hvad er en PCR-test?

PCR (Polymerase Chain Reaction) er en meget følsom testmetode, der leder efter SARS-CoV-2’s RNA (arvemateriale) ved hjælp af en genetisk kædereaktion. Testen er så effektiv, at der bare skal få viruspartikeler i en slimprøve fra halsen eller næsen til, for at testen påviser infektion med SARS-CoV-2. Det skyldes, at arvematerialet fra SARS-CoV-2 opformeres i processen. Både designet, valideringen og udførelsen af PCR-tests gør, at testen i mere end 99,9 procent af tilfældene giver det rigtige resultat ved et positivt resultat (specificitet).

Hvad er en Antigentest?

En antigentest (der også bliver kaldt en lyntest), tages ved hjælp af en næsepodning, hvor man tager en prøve fra næsehulens bagvæg. Antigentesten er baseret på en immunkemisk påvisning af antigener (virusproteiner) i prøven. Det sker ved, at antigenerne fastholdes til en membran ved hjælp af antistoffer, der er specifikke mod SARS-CoV-2. Metoden er mindre følsom og præcis end PCR-testen, fordi antigenerne ikke opformeres, men påvises direkte.

Du kan læse meget mere om antigentests her 

Hvad er en Antigentest 3 cm?

Ligesom ved den nuværende antigentest, poder man i næsen. Ved denne form for prøvetagning skal podepinden blot 2-3 centimeter op i næsen i modsætningen til den anden prøvetagningsteknik, hvor vatpinden skal helt ind at røre næsehulens bagvæg. Selve antigentesten er den samme som den traditionelle antigentest.
Et samarbejde mellem forskere fra Rigshospitalet, SSI og Region Hovedstadens Akutberedskab er i færd med at undersøge, hvor effektive disse nye antigentests er.


Positive antigentest (lyntest) og PCR-test – hvordan tæller de med i opgørelserne fra Statens Serum Institut (SSI)?

I opgørelserne fra SSI skelnes der mellem ”bekræftede tilfælde”, der omfatter personer med en positiv PCR-test og ”mistænkte tilfælde”, der omfatter personer med en positiv antigentest, som endnu ikke er fulgt op af en PCR-test.

Infografik der viser hvordan bekræftede og mistænkte covid-19-tilfælde opgøres