Overvågningdata for covid-19 i Danmark og Europa

Her finde du nyeste overvågningsdata, vaccinationstilslutning og nationale undersøgelser samt udviklingen af covid-19 i Danmark og Europa.

Covid-19 i Danmark

Daglige covid-19 tal på kommunalt, regionalt samt nationalt niveau

De daglige tal for covid-19 findes på SSI's interaktive kommunale og regionale dashboard, som opdateres hver dag, kl. 14. Nøgletallene omfatter daglige ændringer i antal prøver, testede personer, bekræftede tilfælde, dødsfald, nye indlæggelser og overstået infektion samt ændring i relation til hospitalsbelægningen. Man vil ligeledes kunne se de samlede tal.

Se SSI’s kommunale og regionale dashboard på www.ssi.dk/covid19data

Regionalt dashboard

Ugentlige opgørelser med overvågningsdata

Klik her for at ses vores ugentlige opgørelser som ikke findes på SSI's dashboard. Det drejer sig bl.a. om indlagte fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet, positive og testede inden for forskellige brancher og tilfælde blandt plejehjemsbeboere og tal for regionerne. Data opdateres hver tirsdag kl. 14.

Download fil med overvågningsdata

Klik her for at finde tallene bag udvalgte figurer og kort fra denne side og dashboardet. Tallene kan downloades som en zip-fil, der bl.a. indeholder antal smittede og testede fordelt på kommuner og regioner, antal smittede fordelt på køn og alder, døde over tid, antal nye indlæggelser samt data bag kontakttal (Rt) beregningerne. Data opdateres alle hverdage kl. 14.

Daglige opgørelser over vaccinationstilslutningen i Danmark

De daglige opgørelser for covid-19-vaccinationstilslutningen findes på SSI's interaktive dashboard, som opdateres hver dag, kl. 14. Opgørelserne omfatter antal og andel af påbegyndte vaccinationer og færdigvaccinerede samt vaccine typer, fordelt på nationalt, regionalt samt kommunalt niveau. I en dagligt opdateret tillægsrapport, finder du vaccinationsopgørelser fordelt på målgruppe og vaccinationsdoser.

Vaccinationsdashboard

Download fil med vaccinationsopgørelser

Klik her for at finde tallene bag vaccinations-dashboardet. Tallene kan downloades som en zip-fil, der bl.a. indeholder antal og andel påbegyndte vaccinationer og færdigvaccinerede samt vaccine typer, fordelt på nationalt, regionalt samt kommunalt niveau. Data opdateres alle hverdage kl. 14.

Branchefordelte opgørelser over covid-19-testede og -positive

På denne side kan du downloade branchefordelte opgørelser over covid-19-testede og –positive. Data opdateres hver tirsdag kl. 14.

Virusvarianter

Her kan du finde daglige statusopgørelser på SARS-CoV-2-virusvarianter  i Danmark. Herunder bl.a. opgørelse over antal sekventerede prøver og antal bekræftede tilfælde fordelt på alder og region. Data opdateres onsdag til søndag kl. 14.

Covid-19-tal for Færøerne og Grønland

Se covid-19-tal for Færøerne.
Se covid-19-tal for Grønland.

Private test

Se daglige opgørelser over antal PCR- og antigentest og positive PCR- og antigentest fra private testudbydere. Data opdateres alle dage kl. 14.

Svartider på covid-19-test

Alle onsdage kl. 14 publiceres en fil med den foregående uges svartider på covid-19-test.

Undersøgelser

Prævalensundersøgelse af covid-19

SSI gennemfører løbende undersøgelser af forekomsten af covid-19 blandt repræsentative udsnit af befolkningen. På siden om prævalensundersøgelsen kan du læse mere om undersøgelsen og  resultaterne af den.

COVIDmeter

COVIDmeter er en digital løsning, hvor borgere hver uge rapporterer om de har haft symptomer på COVID-19. På siden om COVIDmeter finder du ugentlige opgørelser fra undersøgelsen og information om, hvordan du selv kan deltage.

Undersøgelse af risikofaktorer for smitte med covid-19

Undersøgelsen er et nationalt overvågningsprojekt, der sigter på at identificere risikofaktorer for smitte med covid-19.

Vi tester Danmark

”Vi tester Danmark” er et stort nationalt projekt, der går ud på at undersøge omfanget og konsekvenserne af sygdom forårsaget af coronavirus blandt borgere i Danmark.
Læs mere om ”Vi tester Danmark”. 

Covid-19 i Europa

Klik her for at finde data for bl.a. forekomsten af covid-19 i Europa med særlig fokus på en række nordiske lande.

Covid-19 på globalt plan

Se de globale overvågningsdata hos World Health Organistion (WHO)

Temaer