Overvågningdata for covid-19 i Danmark og Europa

Her kan du finde vej til de nyeste overvågningsdata og nationale undersøgelser samt følge udvikling i covid-19 i Danmark og Europa.

Covid-19 i Danmark

Daglige nøgletal

De daglige nøgletal for covid-19 findes på SSI's interaktive dashboard, hvor de opdateres kl. 14. Nøgletallene omfatter daglige ændringer i antal prøver, antal testede personer, bekræftede tilfælde, dødsfald, nye indlæggelser og overstået infektion samt ændring i relation til hospitalskapaciteten. Man vi ligeledes kunne se de samlede tal.

Se SSI-dashboardet på www.ssi.dk/covid19data.

Dashboard med overvågningsdata for covid-19

Ugentlige opgørelser med overvågningsdata

Klik her for at ses vores ugentlige opgørelser som ikke findes på SSI's dashboard. Det drejer sig bl.a. om indlagte fordelt på alder, køn og antal med komorbiditet, positive og testede inden for forskellige brancher og tilfælde blandt plejehjemsbeboere og tal for regionerne. 

Download fil med overvågningsdata

Klik her for at finde tallene bag udvalgte figurer og kort fra denne side og dashboardet. Tallene kan downloades som en zip-fil, der bl.a. indeholder antal smittede og testede fordelt på kommuner og regioner, antal smittede fordelt på køn og alder, døde over tid, antal nye indlæggelser samt data bag kontakttal (Rt) beregningerne.

Covid-19-tal for Færøerne og Grønland

Se covid-19-tal for Færøerne.
Se covid-19-tal for Grønland. 


Undersøgelser

Prævalensundersøgelse af covid-19

SSI gennemfører løbende undersøgelser af forekomsten af covid-19 blandt repræsentative udsnit af befolkningen. På siden om prævalensundersøgelsen kan du læse mere om undersøgelsen og  resultaterne af den.

COVIDmeter

COVIDmeter er en digital løsning, hvor borgere hver uge rapporterer om de har haft symptomer på COVID-19. På siden om COVIDmeter finder du ugentlige opgørelser fra undersøgelsen og information om, hvordan du selv kan deltage.

CaCoV

"CaCoV" er et national overvågningsprojekt, der går ud på at undersøge om der er en forøget risiko for smitte med covid-19 forbundet med en lang række eksponeringer.

Vi tester Danmark
”Vi tester Danmark” er et stort nationalt projekt, der går ud på at undersøge omfanget og konsekvenserne af sygdom forårsaget af coronavirus blandt borgere i Danmark.
Læs mere om ”Vi tester Danmark”. 

Covid-19 i Europa

Klik her for at finde data for bl.a. forekomsten af covid-19 i Europa med særlig fokus på en række nordiske lande.


Covid-19 på globalt plan

Se de globale overvågningsdata hos World Health Organistion (WHO)

Temaer