Overvågningsdata for covid-19 i Danmark

Her finder du data for overvågningen af covid-19 i Danmark.

Covid-19 opgørelser

Data fra SSI's overvågning af covid-19 offentliggøres på en række interaktive dashboards og som zip-filer, der kan downloades. Zip-filerne finder du i menuen til venstre - de er også beskrevet i folde-ud-menuen nedenfor.

Her finder du en oversigtsside (forside) med links til alle SSI's covid-19-dashboards.

Illustration, der viser typer af SSI's dashboards

Covid-19 i Danmark

Daglige covid-19 tal på regionalt og nationalt niveau

De ugentlige tal for covid-19 findes for regioner på SSI's interaktive dashboard, som opdateres hver onsdag kl. 14. Nøgletallene omfatter daglige ændringer i antal prøver, testede personer, bekræftede tilfælde, dødsfald, nye indlæggelser og overstået infektion samt ændring i relation til hospitalsbelægningen. Man vil ligeledes kunne se de samlede tal.

Se SSI’s covid-19-dashboards

Download fil med overvågningsdata

Klik her for at finde tallene bag udvalgte figurer og kort fra denne side og dashboardet. Tallene kan downloades som en zip-fil, der bl.a. indeholder antal smittede og testede fordelt på region er antal smittede fordelt på køn og alder, døde over tid, antal nye indlæggelser. Data opdateres onsdag kl. 14.  

Covid-19-tal for Færøerne og Grønland

Se covid-19-tal for Færøerne.
Se covid-19-tal for Grønland. 

Undersøgelser

EFTER-COVID

EFTER-COVID er en spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres af Statens Serum Institut. Undersøgelsen påbegyndtes i august 2021, og formålet er at kortlægge helbredet i befolkningen under pandemien med særligt fokus på senfølger efter covid-19.

Prævalensundersøgelse af covid-19

SSI gennemfører løbende undersøgelser af forekomsten af covid-19 blandt repræsentative udsnit af befolkningen. På siden om prævalensundersøgelsen kan du læse mere om undersøgelsen og  resultaterne af den. 

Vi tester Danmark

”Vi tester Danmark” er et stort nationalt projekt, der går ud på at undersøge omfanget og konsekvenserne af sygdom forårsaget af coronavirus blandt borgere i Danmark.
Læs mere om ”Vi tester Danmark”. 

Covid-19 på globalt plan

Se de globale overvågningsdata hos World Health Organisation (WHO)