Branchefordelte opgørelser

På denne side kan du finde et arkiv med branchefordelte opgørelser over covid-19-testede og –positive samt vaccinerede.

5. april 2022 - er sat i bero
Obs. Med virkning fra den 5. april 2022 stopper denne publicering. Herunder findes arkiv over det, der tidligere er blevet publiceret på siden.

Opgørelserne er blevet udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen.

Download opgørelserne fra arkivet

Vaccinationstilslutning inden for social- og sundhedsvæsenet, institutioner og undervisning

Covid-19 og ansatte inden for institutioner og undervisning

Covid-19 og ansatte inden for social- og sundhedsvæsenet

Covid-19 – branche- og arbejdsmarkedstilknytning

Ugentlig udvikling for branche- og arbejdsmarkedstilknytning, uge 10 og frem