Branchefordelte opgørelser over covid-19-testede og -positive samt vaccinerede

På denne side kan du downloade branchefordelte opgørelser over covid-19-testede og –positive samt vaccinerede.

Opgørelserne er udarbejdet af Sundhedsdatastyrelsen og opdateres hver tirsdag kl. 14.

Download seneste opgørelser

Covid-19 og ansatte inden for institutioner og undervisning

Covid-19 og ansatte inden for social- og sundhedsvæsenet

Covid-19 – branche- og arbejdsmarkedstilknytning

Ugentlig udvikling for branche- og arbejdsmarkedstilknytning, uge 10 og frem