CaCov: case-kontrol-studie af risiko for smitte med covid-19

"CaCoV" er et national overvågningsprojekt, der går ud på at undersøge, om man kan måle en forøget risiko for smitte med covid-19 forbundet med en række forskellige ting, man kan foretage sig i hverdagen, som fx køre med offentlig transport, gå på restaurant, tage til sportsarrangementer m.m.

"CaCoV" er et national overvågningsprojekt, der går ud på at undersøge, om man kan måle en forøget risiko for smitte med covid-19 forbundet med en række forskellige ting, man kan foretage sig i hverdagen, som fx køre med offentlig transport, gå på restaurant, tage til sportsarrangementer m.m.

De nationale restriktioner for restaurant-, café- og barbesøg, kultur- og sportsarrangementer m.m. er for nylig blevet udvidet. Disse restriktioner hviler på kvalitative risikovurderinger på baggrund af viden om smitteveje og eventuelle oplysninger om udbrud nationalt som internationalt. Formålet med denne undersøgelse er yderligere at kaste lys over, hvor folk hovedsageligt smittes.

Der er lavet tilsvarende undersøgelser i andre lande, men da det ikke er muligt at oversætte resultaterne direkte til danske forhold, ønsker vi at udføre undersøgelsen herhjemme.

I forbindelse med undersøgelsen inviteres 300 personer, som er testet positiv for covid-19 i oktober måned og 300 kontrolpersoner, som ligner de syge med hensyn til alder, køn og bopæl, til at deltage i en kort interviewundersøgelse.

Undersøgelsen udføres i samarbejde med Voxmeter, som vil kontakte de udvalgte per telefon i løbet af uge 45 og 46 til et interview på 7-15 minutter. Deltagelse er frivillig.

Resultaterne offentliggøres på ssi.dk og i EPI-NYT.