Daglige covid-19-tal på kommunalt, regional, nationalt samt testcenterniveau

De daglige tal for covid-19 findes på Statens Serum Instituts (SSI) interaktive kommunale, regionale og testcenterdashboard, som opdateres hver dag, kl. 14.

Nøgletallene omfatter daglige ændringer i antal prøver, testede personer, bekræftede tilfælde, dødsfald, nye indlæggelser og overstået infektion samt ændring i relation til hospitalsbelægningen. Man vil ligeledes kunne se de samlede tal. Opgørelserne inkluderer både data fra offentlige og private testudbydere og dermed både PCR- og antigentests.

Gå til SSI’s kommunale, regionale og testcenterdashboard på www.ssi.dk/covid19data

Her er en vejledning til dashboardet.

Regionalt dashboard

Overvågningsdata vedr. covid-19