Daglige covid-19-tal om smittetryk

De daglige tal for covid-19 findes på Statens Serum Instituts interaktive dashboards, som opdateres på alle hverdage kl. 14.00.

Dashboard med smittede og vaccinerede

Statens Serum Institut lancerede den 7. april 2022 et nyt smitte- og vaccinedashboard. Dashboardet viser, hvor stor en andel af befolkningen, der har: været smittede siden 17. december 2021, har fået 3. vaccinestik, har været smittede og også har fået 3. vaccinestik, samt har været smittede og/eller fået 3. stik. Se SSI's smitte- og vaccinedashboard.

Dashboard med data for smittetryk

Her præsenteres daglige ændringer i antal prøver, bekræftede tilfælde, dødsfald, indlæggelser og overstået infektion m.m. fordelt på region, kommune og testcentre. Opgørelserne vedr. testcentre inkluderer både data fra offentlige og private testudbydere og dermed både PCR- og antigentests.

Se dashboardet om smittetryk her. Brug menuen i øverste højre hjørne til at skifte mellem data for hhv. kommuner, regioner, testcentre samt gennembrudsinfektioner. Her er en grundlæggende vejledning til dashboardet.  

Indgang til alle dashboards om covid-19

Her finder du en oversigtsside (forside) med links til alle SSI's covid-19-dashboards

Illustration, der viser typer af SSI's dashboards

 

Overvågningsdata vedr. covid-19