Daglige covid-19-tal om smittetryk og gennembrudsinfektioner

De daglige tal for covid-19 findes på Statens Serum Instituts (SSI) interaktive dashboards, som opdateres hver dag, kl. 14.00.

Bemærk fra tirsdag den 23. november, vil ”overstået infektion” fjernes fra dashboard om smittetryk. Det vurderes, at disse oplysninger på nuværende tidspunkt i pandemien ikke længere er retvisende.
Antallet for personer, der har overstået infektion udgår, fordi det vurderes at være misvisende, da det ikke er muligt at inkludere senfølger i algoritmen. Dermed er det ikke retvisende, at kalde det ”overstået infektion".

 

Dashboard med data for smittetryk

Her præsenteres daglige ændringer i antal prøver, bekræftede tilfælde, dødsfald, indlæggelser og overstået infektion m.m. fordelt på region, kommune og testcentre. Opgørelserne vedr. testcentre inkluderer både data fra offentlige og private testudbydere og dermed både PCR- og antigentests.

Se dashboardet om smittetryk her. Brug menuen i øverste højre hjørne til at skifte mellem data for hhv. kommuner, regioner, testcentre samt gennembrudsinfektioner. Her er en grundlæggende vejledning til dashboardet

Skærmbillede: SSI's dashboard om smittetryk (covid-19)

Dashboard med data for gennembrudsinfektioner

Her præsenteres antal gennembrudsinfektioner fordelt på bekræftede tilfælde og indlæggelser. Se dashboardet om gennembrudsinfektioner her. Brug menuen i øverste højre hjørne til at skifte mellem data for hhv. kommuner, regioner og testcentre.

Her kan du finde en vejledning til, hvordan du forstår tallene på visningen "Bekræftede tilfælde pr. aldersgruppe de seneste 7 dage (pr. 100.000)."

 Skærmbillede: Dashboard for gennembrudsinfektioner (covid-19)

Indgang til alle dashboards om covid-19

Her finder du en oversigtsside (forside) med links til alle SSI's covid-19-dashboards

Skærmbillede: Oversigtsside med links til alle SSI's dashboards

 

Overvågningsdata vedr. covid-19