Daglige covid-19-tal om smittetryk

De daglige tal for covid-19 findes på Statens Serum Instituts interaktive dashboards, som opdateres på alle hverdage kl. 14.00.

Dashboard med data for smittetryk

Her præsenteres daglige ændringer i antal prøver, bekræftede tilfælde, dødsfald, indlæggelser og overstået infektion m.m. fordelt på region, kommune og testcentre. Opgørelserne vedr. testcentre inkluderer både data fra offentlige og private testudbydere og dermed både PCR- og antigentests.

Se dashboardet om smittetryk her. Brug menuen i øverste højre hjørne til at skifte mellem data for hhv. kommuner, regioner, testcentre samt gennembrudsinfektioner. Her er en grundlæggende vejledning til dashboardet.  

Indgang til alle dashboards om covid-19

Her finder du en oversigtsside (forside) med links til alle SSI's covid-19-dashboards

Illustration, der viser typer af SSI's dashboards

 

Overvågningsdata vedr. covid-19