Daglige covid-19-tal på kommunalt, regional, nationalt samt testcenterniveau

De daglige tal for covid-19 findes på Statens Serum Instituts (SSI) interaktive kommunale, regionale og testcenterdashboard, som opdateres hver dag, kl. 14.

OBS: Onsdag den 22. september vil alle visninger på dashboardet, på nær dødsfald, blive opdelt i nye aldersgrupper. 10-årsaldersgrupperne vil blive erstattet af grupperne: 0-2 årige, 3-5 årige, 6-11 årige, 12-15 årige, 16-19 årige, 20-39 årige, 40-64 årige, 65-79 årige samt 80+ årige.

Alle 10-årsaldergruppevisningerne vil dog fortsat være i zip-filerne, som kan downloades her:
https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/download-fil-med-overvaagningdata
https://covid19.ssi.dk/overvagningsdata/download-fil-med-vaccinationsdata

Nøgletallene omfatter daglige ændringer i antal prøver, testede personer, bekræftede tilfælde, dødsfald, nye indlæggelser og overstået infektion samt ændring i relation til hospitalsbelægningen. Man vil ligeledes kunne se de samlede tal. Opgørelserne inkluderer både data fra offentlige og private testudbydere og dermed både PCR- og antigentests.

Gå til SSI’s kommunale, regionale og testcenterdashboard på www.ssi.dk/covid19data

Her er en vejledning til dashboardet.

Regionalt dashboard

Overvågningsdata vedr. covid-19