Download fil med overvågningsdata for covid-19

Alle hverdage kl. 14 publicerer vi en fil med dagens overvågningsdata, som man kan downloade.

 

Filen indeholder data omhandlende antal smittede og testede fordelt på kommuner og regioner, antal smittede fordelt på køn og alder, døde over tid, antal nyindlæggelser samt data bag kontakttal (Rt) beregningerne. Se arkivet med alle tidligere filer nedenfor.

Download her

Bemærk at de daglige nøgletal og kommunedata også ses på vores interaktive dashboard: www.ssi.dk/covid19data. Her bliver data opdateret alle dage kl 14.

Arkiv

Filer med overvågningsdata (zip-csv), herunder kommunedata fra den 6. maj og frem

Epidemiologisk overvågningsrapporter fra den 12. marts-19. maj