Dagens covid-19-opgørelser – download filerne her

Alle hverdage kl. 14 publicerer vi filer med dagens seneste covid-19-opgørelser. 

24. maj 2022 kl. 15.31 - Data er klar
Data er nu klar til download.
 
Vær desuden opmærksom på, at tallene tirsdag d. 24. maj vil indeholde akkumuleret data siden torsdag d. 19. maj. Dette skyldes en større planlagt flytning af SSI’s produktionsservere til Statens IT d. 20.-23. maj, hvor der ikke har været publiceret overvågningsdata og -tal på SSI’s dashboards eller som filer til download på SSI’s hjemmeside.

Ingen publicering
Filerne ”COVID-19-dashboard.zip” og ”COVID-19 overvågningsdata.zip” publiceres ikke på følgende dage:

 • Kristi himmelfartsdag (torsdag den 26. maj 2022)
 • fredag den 27. maj 2022
 • anden pinsedag (mandag den 6. juni 2022)

Covid-19-dashboards 

Filerne med covid-19-opgørelser indeholder data fra smittetryks-dashboardet. Her finder du blandt andet opgørelser over:

 • nøgletal i alt og ændringen siden i går
 • incidens de seneste 7 dage
 • testede de seneste 7 dage
 • positivprocenten de seneste 7 dage
 • data fordelt på regioner, kommuner og testcentre
 • bekræftede tilfælde og indlæggelser fordelt på vaccinestatus
 • oversigt over smittede og vaccinerede fra 17. december 2021 (udkommer 7. april og fremover hver mandag)
 • mfl.

Overvågningsdata  

Filerne med supplerende covid-19-overvågningsdata indeholder blandt andet opgørelser over:

 • bekræftede tilfælde fordelt på køn og alder
 • nye indlæggelser
 • dødsfald over tid
 • data bag kontakttalsberegningerne (Rt).
 • covid-19-infektioner efter vaccination (kun om tirsdagen)
 • covid-19 på plejehjem (kun om tirsdagen).

Download covid-19-opgørelser

Filer med covid-19-opgørelser fra dashboardet (zip-csv), den 8. marts 2021 og frem

Filer med overvågningsdata (zip-csv), den 6. maj 2020 og frem

Epidemiologisk overvågningsrapporter fra den 12. marts-19. maj 2020