Dagens covid-19-opgørelser – download filerne her

Alle hverdage kl. 14 publicerer vi filer med dagens seneste covid-19-opgørelser. 

Filerne omhandler alle covid-19-opgørelser - både data som dagligt præsenteres på SSI´s covid-19-dashboard og overvågningsdata.

Covid-19-dashboard 

Filerne fra covid-19-dashboardet indeholder blandt andet opgørelser over:

  • nøgletal i alt og ændringen siden i går
  • incidens de seneste 7 dage
  • testede de seneste 7 dage
  • positivprocenten de seneste 7 dage
  • data fordelt på regioner, kommuner og testcentre
  • mfl.

Overvågningsdata

Filerne med supplerende covid-19-overvågningsdata indeholder blandt andet opgørelser over:

  • bekræftede tilfælde fordelt på køn og alder
  • nye indlæggelser
  • dødsfald over tid
  • data bag kontakttalsberegningerne (Rt). 

 

Download covid-19-opgørelser

Filer med covid-19-opgørelser fra dashboardet (zip-csv), den 8. marts 2021 og frem

Filer med overvågningsdata (zip-csv), den 6. maj 2020 og frem

Epidemiologisk overvågningsrapporter fra den 12. marts-19. maj 2020