Dagens covid-19-opgørelser – download filerne her

Alle hverdage kl. 14 publicerer vi filer med dagens seneste covid-19-opgørelser. 

Flytning af servere
Den 20.-22. maj 2022 udgives der ikke overvågningsdata og -tal på SSI’s hjemmeside og dashboards. Dette skyldes en større flytning af SSI’s produktionsservere til Statens IT.

Helligdage
Filerne ”COVID-19-dashboard.zip” og ”COVID-19 overvågningsdata.zip” publiceres ikke på følgende helligdage:

 • Kristi himmelfartsdag (torsdag den 26. maj 2022)
 • anden pinsedag (mandag den 6. juni 2022)

Overestimering

Siden den 23. marts 2022, hvor reinfektioner blev implementeret i zip-filen med overvågningsdata, har antallet af testede personer i følgende kolonner i filen Test_pos_over_time været overestimeret: PrevPos, Tested og Tested_kumulativ (se figuren herunder). Fra og med den 9. maj er overestimeringen af antal testede personer korrigeret. Overestimeringen har ikke haft betydning for beregningen af positivprocenterne i filerne.

pcr_tested_tidsserie

Covid-19-dashboards 

Filerne med covid-19-opgørelser indeholder data fra gennembrudsinfektions-dashboardet og smittetryks-dashboardet. Her finder du blandt andet opgørelser over:

 • nøgletal i alt og ændringen siden i går
 • incidens de seneste 7 dage
 • testede de seneste 7 dage
 • positivprocenten de seneste 7 dage
 • data fordelt på regioner, kommuner og testcentre
 • bekræftede tilfælde og indlæggelser fordelt på vaccinestatus
 • oversigt over smittede og vaccinerede fra 17. december 2021 (udkommer 7. april og fremover hver mandag)
 • mfl.

Overvågningsdata  

Filerne med supplerende covid-19-overvågningsdata indeholder blandt andet opgørelser over:

 • bekræftede tilfælde fordelt på køn og alder
 • nye indlæggelser
 • dødsfald over tid
 • data bag kontakttalsberegningerne (Rt).
 • covid-19-infektioner efter vaccination (kun om tirsdagen)
 • covid-19 på plejehjem (kun om tirsdagen).

Download covid-19-opgørelser

Filer med covid-19-opgørelser fra dashboardet (zip-csv), den 8. marts 2021 og frem

Filer med overvågningsdata (zip-csv), den 6. maj 2020 og frem

Epidemiologisk overvågningsrapporter fra den 12. marts-19. maj 2020