Download fil med vaccinationsdata for covid-19

Alle hverdage kl. 14 publicerer vi en fil med dagens vaccinationsdata, som kan downloades på denne side. Hver onsdag opdateres desuden data for vaccinationstilslutning på sogneniveau.

Fra torsdag den 11. november 2021, er det muligt at downloade opgørelserne for revaccination opdelt på målgrupper på nationalt og regionalt niveau.

Fra tirsdag den 9. november 2021 udgår filen ´Leverancer´. De tidligere filer med leverancer vil fortsat være at finde i de tidligere publicerede zip-filer.

Nedenfor findes kort beskrivelse af de data, som er indeholdt i filerne med vaccinationsdata. Både den nyeste version af zip-filen med vaccinationsdata samt arkiv over tidligere zip-filer med vaccinationsdata kan downloades længere nede på denne side.

Zip-filerne indeholder bl.a. data vedrørende:

 • Antal og andel af påbegyndt vaccinerede, færdigvaccinerede efter 1. forløb samt revaccinerede på nationalt, regionalt og kommunalt niveau.
 • Data vedr. vaccinetyper og målgrupper for opgørelser på nationalt og regionalt niveau.
 • Vaccinationstilslutning på sogneniveau. Data vedr. dette fremgår ikke af det interaktive vaccinationsdashboard.
 • Autorisation pr. region for målgruppe 4 (personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion). Data vedr. dette fremgår ikke af det interaktive vaccinationsdashboard.
 • Antal doser leveret til regionerne. Data vedr. dette fremgår ikke at det interaktive vaccinationsdashboard. Og fra tirsdag den 9. november 2021 vil disse ikke længere blive opdateret. 

Generelle noter vedrørende data i zip-filerne:

 • Opgørelsen i filen Vaccination_sogne fremgår alle hverdage i zip-filen, men data opdateres kun om onsdagen. Data fra denne opgørelse fremgår ikke af vaccinations dashboardet.
 • Pr. 27. maj 2021 viser opgørelserne for vaccinationsovervågningen alle administrerede covid-19 doser for det seneste vaccinationsforløb, herunder Janssen covid-19 vaccinen fra Tilvalgsordningen. En givet Janssen vaccine vises både i kategorien ’Påbegyndt’ og ’Færdigvaccineret’, dog vises en givet Janssen vaccine kun i kategorien ’Færdigvaccineret’ for opgørelsen Vaccination_sogne.
 • Opgørelserne inkluderer også vacciner, som borgere har fået i andre lande end Danmark, hvis de er registreret af en læge i det danske vaccinationsregister (DDV). Dette er for at vise immunitet blandt personer, der er i live og med aktiv adresse i Danmark, som evt. har modtaget deres covid-19 vaccination i udlandet. For at tillade dette inkluderer opgørelserne alle doser givet siden d. 1. december 2020 for det seneste vaccinationsforløb.
 • Fra den 25. oktober 2021 har SSI valgt at opgøre filerne, som omhandler vaccination fordelt på aldersgrupper, på to forskellige måder:
  1) Vaccination fordelt på aldersgrupper baseret på alderen under vaccination.
  2) Vaccination fordelt på aldersgrupper baseret på den nuværende rapporterede alder.
  I zip-filen med vaccinationsdata er tallene for begge opgørelsesmetoder med. På dashboardet om vaccinationsstatus præsenteres data kun baseret på alderen under vaccination.

Yderligere information om opgørelserne findes i read-me-filen, som kan tilgås ved download af zip-filen nedenfor.

 

Download seneste zip-fil med vaccinationsdata

Download her

Arkiv

Filer med vaccinationsdata

Temaer