Download fil med vaccinationsdata for covid-19

Alle dage kl. 14 publicerer vi en fil med dagens vaccinationsdata, som man kan downloade. Hver onsdag opdateres desuden data for vaccinationstilslutning på sogneniveau.

 

Mandag den 14. juni 2021 
OBS! Dagens zip-fil med vaccinationsdata indeholder i dag mandag ekstraordinært en opgørelse over vaccinationstilslutning på sogneniveau. Disse data indgår fremover hver dag i zip-filen, men opdateres  kun om onsdagen. Vaccinationstilslutning på sogneniveau fremgår ikke af dashboardet. 

Pr. 27. maj 2021 viser opgørelserne for vaccinationsovervågningen alle administrerede covid-19 doser for det seneste vaccinationsforløb, herunder Janssen COVID-19 vaccinen fra Fritvalgsordningen. En givet Janssen vaccine vises både i kategorien ’Påbegyndt’ og ’Færdigvaccineret’.

Vi gør opmærksom på, at opgørelserne også inkluderer administrerede vacciner fra andre lande end Danmark, hvis de er registreret af en læge i det danske vaccinationsregister (DDV). Dette er for at vise immunitet blandt personer, der er i live og med aktiv adresse i Danmark, som evt. har modtaget deres covid-19 vaccination i udlandet. For at tillade dette inkluderer opgørelserne alle doser givet siden d. 1. december 2020 for det seneste vaccinationsforløb. 

 

Download seneste zip-fil

Filen indeholder data omhandlende antal og andel af påbegyndt vaccinerede og færdigvaccinerede på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Data for det nationale og regionale niveau er desuden fordelt på vaccinetyper og målgrupper. I filen findes der desuden data, som ikke fremgår af det interaktive vaccinationsdashboard. Det er dels opgørelser over vaccinationstilslutning på sogneniveau, som dog kun opdateres hver onsdag, dels autorisation pr. region for målgruppe 4 og dels antal doser leveret til regionerne. Se arkivet nedenfor med alle tidligere publicerede tillægsrapporter.

Download her

Arkiv

Filer med vaccinationsdata

Temaer