Download fil med vaccinationsdata for covid-19

23. marts 2023 - Publicering af vaccinedata er sat i bero
Med virkning fra den 23. marts 2023 er den daglige publicering af vaccinedata sat i bero.
Herunder findes arkiv over det, der tidligere er blevet publiceret på siden.

Nedenfor findes kort beskrivelse af de data, som er indeholdt i filerne med vaccinationsdata. Både den nyeste version af zip-filen med vaccinationsdata samt arkiv over tidligere zip-filer med vaccinationsdata kan downloades længere nede på denne side.

Zip-filerne indeholder bl.a. data vedrørende antal og andel af personer, der har fået primærvaccination eller en boostervaccination på nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Yderligere er der data vedrørende antal og andel af personer, der har fået en boostervaccination siden d. 15. september 2022.

Generelle noter vedrørende data i zip-filerne:

  • Fra torsdag d. 23. marts 2023 er det regionale vaccinedashboard ikke længere aktivt. Dette betyder, at det regionale vaccinedashboard fra denne dato ikke længere opdateres, og at SSI ikke længere producerer data og filer bag det regionale vaccinedashboard. Se infoteksten i burgermenuen for uddybende forklaring.
  • D. 12. oktober 2022 ændrer SSI opbygningen af det kommunale og regionale vaccinedashboard, så de i højere grad følger det nye vaccinationsprogram for efteråret 2022. For zip-filerne betyder det, at de vil inkludere data vedrørende nye visninger, herunder nye aldersgrupper. De gamle zip-filer indeholdende gamle aldersgrupper kan i en periode stadig downloades på ssi.dk.
  • Bemærk, at data for vaccinationstilslutning på sogneniveau efter onsdag d. 13. juli 2022 ikke længere indgår i zip-filerne.
  • Opgørelserne inkluderer også vacciner, som borgere har fået i andre lande end Danmark, hvis de er registreret af en læge i det danske vaccinationsregister (DDV). Dette er for at vise immunitet blandt personer, der er i live og med aktiv adresse i Danmark, som evt. har modtaget deres covid-19-vaccination i udlandet. For at tillade dette inkluderer opgørelserne alle doser givet siden d. 1. december 2020 for det seneste vaccinationsforløb.

Yderligere information om opgørelserne findes i read-me-filen, som kan tilgås ved download af zip-filen nedenfor.

 

Arkiv

Filer med vaccinationsdata fra den 19. februar 2021 til den 22. marts 2023