Konfirmatorisk PCR-test

Hver torsdag klokken 14 publicerer vi her en figur og tabel med de seneste opgørelser over konfirmatoriske PCR-tests.

Får du et positivt svar på en antigentest, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du får taget en PCR-test. I dette tilfælde kaldes det en konfirmatorisk PCR-test, fordi resultatet skal be- eller afkræfte antigentestens svar. PCR-testen anbefales at blive taget samme dag eller dagen efter antigentesten. Det skyldes en højere risiko for falsk positivt prøvesvar ved antigentests sammenlignet med PCR-tests.

I overvågningstal for covid-19 er det derfor kun positivt prøvesvar fra en PCR-test, der defineres som et bekræftet tilfælde med covid-19. Det er vigtigt at overvåge, hvor mange positive antigentests der bliver konfirmeret med PCR-tests, samt hvor mange af disse der også giver positivt prøvesvar. Dette giver et billede af kompletheden af covid-19-overvågningssystemet og et indblik i kvaliteten af prøvesvar fra antigentests.

Figur 1: Andel (%) af personer med positiv antigentest, hvor personerne har taget konfirmatorisk PCR-tests*

Figur 1: Andel (%) af personer med positiv antigentest, hvor personerne har taget konfirmatorisk PCR-tests

Figuren viser, hvor stor en andel i procent af personer der har fået et positivt svar på en antigentest, og hvor personen foretager en PCR-test samme dag eller dagen efter antigentesten. Figuren viser udviklingen over tid, og den opgøres ugentligt.

Tabel 1: Oversigt over ugentlige antigentests og konfirmatoriske PCR-tests*

Tabel 1: Oversigt over ugentlige antigentests og konfirmatoriske PCR-tests

Tabellen viser et overblik over antigentests og konfirmatoriske PCR-tests. Tabellen viser ugentlig opgørelse.

* Datagrundlaget bag "Tabel 1" og "Figur 1" er indeholdt i zip-filen "COVID-19 overvågningsdata", hvor data findes i en csv-fil med navnet ”Antigentests_pr_dag”. Filen publiceres (og kan downloades) alle hverdage på siden "Dagens covid-19-opgørelser – download filerne her" under overskriften ”Filer med overvågningsdata (zip-csv), den 6. maj 2020 og frem.”

Fra den 1. september 2021 er filen ændret til at indeholde samtlige personer med gyldigt cpr-nummer, uanset om de har været testet med PCR før. Før denne dato har filerne udelukkende indeholdt personer med gyldigt cpr-nummer, som også havde fået foretaget en PCR-test på et tidspunkt i pandemien. Personer uden gyldigt cpr-nummer kan ikke følges korrekt og tæller derfor ikke med i denne opgørelse. Ændringen fra den 1. september 2021 giver en ca. 10% stigning i antal antigentestede.