Opgørelser over smitteniveauet i kommuner og sogne

Alle hverdage kl. 14 publiceres en fil for alle kommuner og sogne med smitteniveauer for covid-19.

15. september 2021 kl. 09.52
Modellen med automatiske nedlukninger af kommuner og sogne er per den 1. september 2021 erstattet af en model med anbefalinger om lokale tiltag baseret på overvågningen af smitte på sogne- og kommuneniveau.
Fra den 17. september 2021 publiceres filerne på denne side kun i hverdage.

Hvornår anbefales iværksættelse af særlige smitteforebyggende tiltag?

Modellen for, hvornår myndigheder anbefaler særlige smitteforebyggende tiltag for dagtilbud og grundskoler i kommuner og sogne er beskrevet i afsnittet "Kriterier" nedenfor.

Iværksættelse af særlige smitteforebyggende tiltag

Hvis kolonnen "Status grænseværdier" i filerne nedenfor bliver ændret til "Anbefaling om tiltag over grænseværdier," anbefales det, at kommunen eller sognet, det drejer sig om, iværksætter særlige smitteforebyggende tiltag fra næstkommende hverdag.

Ophør af anbefalinger om særligt smitteforebyggende tiltag

Når en kommune eller et sogn ikke længere anbefales at følge særligt smitteforebyggende tiltag, vil teksten i kolonnerne "Status grænseværdier" i filerne ændre sig til "Under grænseværdier." Ophør af anbefalinger om særligt smitteforebyggende tiltag er gældende fra samme dag, som filen med den ændrede status er offentliggjort.

For detaljeret beskrivelse henvises til filen "readme," der følger med datafilerne. 

Kriterier

I filerne fremgår det, hvilke kommuner og/eller sogne der anbefales at iværksætte en række særlige smitteforebyggende tiltag for dagtilbud og grundskoler ud fra en række faste kriterier.

Fra den 1. september 2021 gælder anbefalinger om, at kommuner følger særlige smitteforebyggende tiltag, hvis følgende to kriterier er opfyldt:

  • der er 500 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen
  • der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage.

For sogne gælder anbefalinger, hvis alle følgende tre kriterier er opfyldt:

  • Der er mere end 1.000 smittede pr. 100.000 borgere
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Positivprocenten er på 3 procent eller mere.

Anbefalingerne ophører, når kommunen/sognet i syv dage i træk ikke på samme dag har været over de førnævnte kriteriers grænseværdier.

Som noget nyt indeholder smitteovervågningen fra og med den 6. september 2021 også oplysninger om den samlede vaccinetilslutning på sogne- og kommuneniveau. Informationen kan bruges som styringsredskab for kommunerne, da det forventes, at lokale udbrud primært vil opstå i områder eller på lokaliteter med lav vaccinationsgrad.

Her kan du læse mere om de tidligere gældende kriterier for nedlukning af kommuner og sogne.

Hvor finder jeg de data, som ligger til grund for, om en kommune eller et sogn anbefales af følge særlige smitteforebyggende anbefalinger?

Data finder du i den zip-fil, der kan downloades her på siden - se den røde boks nederst.

Hvorfor er der forskel på data i zip-filen, og de data jeg finder på det interaktive dashboard?

Det er korrekt, at der er forskel på tallene i zip-filen og på det interaktive dashboard. Derfor skal man alene se på data i zip-filen, for at få svar på om en kommune eller et sogn bør implementere særlige smitteforebyggende anbefalinger. 

Forskellene i tallene skyldes, at opgørelsesperioden er forskellig:

For at data i relation til grænseværdier for anbefalinger er så komplette som muligt, opgøres data for den 7-dages periode, der ligger fra tre til ni dage før offentliggørelsestidspunktet. Hermed tages der højde for, at der er en forsinkelse på registrering af alle testresultatdata for en given dag.

Denne forskydning i opgørelsesperioden betyder, at der vil være forskel i dashboardets dagsaktuelle tal for incidens og antal smittede på kommuneniveau, samt de tal, der fremgår af zip-filen.

Zip-fil med data til automatikmodellen publiceres 3 dage efter den 7-dages periode, som data vedrører. 

Download seneste statusopgørelser over smitteniveauet i kommuner og sogne

Opdateres alle hverdage kl. 14.

Download her

Arkiv

Smitteniveau i kommuner og sogne, den 1. september 2021 og frem

Smitteniveau i kommuner og sogne, den 12. april 2021 - 31. august 2021