Opgørelser over smitteniveauet i kommuner og sogne

Alle dage kl. 14 publiceres en fil for alle kommuner med testjusterede smitteniveauer (incidenser) for covid-19. Samtidig publiceres en fil for alle sogne med smitteniveauer.

Nedlukning og genåbning

Nedlukning:

Hvis ”Status for automatisk nedlukning” i filerne bliver ændret til ”Nedlukket,” skal kommunen eller sognet, det drejer sig om, iværksætte nedlukning fra næstkommende hverdag.

Genåbning:

Når en nedlukket kommune eller et nedlukket sogn skal genåbne, vil teksten ”Nedlukket” i filerne ændre sig til en af de øvrige kategorier. Genåbningen vil kunne ske samme dag, som filen med den ændrede status er offentliggjort.

Beregning af smitteniveauet

For at kunne beregne en mere ensartet smitteforekomst af covid-19 på tværs af kommunerne, bør der tages højde for den aktuelle testaktivitet i den enkelte kommune. Derfor har en ekspertgruppe udviklet en model, hvor der kan korrigeres for testaktiviteten på den enkelte kommunes smitteniveau. Variationer i testaktiviteten har nemlig betydning for, hvor mange tilfælde af covid-19 man finder og dermed for smitteniveauet. Jo mere man tester, jo flere tilfælde finder man – og jo mindre man tester, jo færre tilfælde finder man.

I filen om kommuner skelnes mellem nedlukkede kommuner (≥ 250 smittede per 100.000), kommuner der har høj incidens og kan være tæt på nedlukning (150-249 smittede pr 100.000 borgere) samt kommuner med lav incidens, der ikke er nedlukket (< 150 pr. 100.000 borgere). Status er i filen markeret i kolonnen ”Status for automatisk nedlukning.”

I filen om sogne er opgjort (syv dages incidenser) for covid-19, antal tilfælde over syv dages perioden og andel bekræftede tilfælde af de testede (positivprocenten) over syv dages perioden. Bemærk, at incidenser for sogne ikke er testjusterede, da mængden af data er for lille.

For detaljeret beskrivelse henvises til filen ”readme,” der følger med datafilerne.

Til og med 9. april 2021 blev opgørelserne publiceret i PDF-format, og tallene blev kun opgjort for kommuner.

Fra den 12. april 2021 til og med den 20. april 2021 var der en underestimering af positivprocenten for sogne på i gennemsnit 0,01 pga. en beregningsfejl. Ingen sogne blev fejlagtigt nedlukket pga. fejlen.

Model for nedlukning

I filerne fremgår det, hvilke kommuner og/eller sogne, der skal nedlukke, og hvilke der kan være tæt på at skulle nedlukke ud fra en række faste kriterier (coronasmitte.dk).

Fra 30. april 2021 og gældende bagudrettet skal kommuner nedlukke:

  • ved 250 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen (testjusteret).

Og sogne skal nedlukke, hvis alle følgende tre kriterier er opfyldt:

  • Der er mere end 500 smittede pr. 100.000 borgere
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Positivprocenten er på 2,5 procent eller mere.

Nedlukkede kommuner/sogne kan genåbne, når sognet/kommunen er under niveau for ét af de relevante kriterier i syv dage i træk.

Før den 30. april 2021 skulle kommuner nedlukke:

  • Ved 200 eller flere smittede pr. 100.000 borgere i kommunen (testjusteret).

Og sogne skulle nedlukke, hvis alle følgende tre kriterier var opfyldt:

  • Der er mere end 400 smittede pr. 100.000 borgere
  • Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage
  • Positivprocenten er på 2 procent eller mere.

Download seneste statusopgørelser over smitteniveauet i kommuner og sogne

Opdateres alle dage kl. 14.

Download her

Arkiv

Smitteniveau i kommuner og sogne, den 12. april 2021 og frem