National overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet

Virussen SARS-CoV-2, der forårsager covid-19, kan findes i afføringen hos nogle af de smittede personer og dermed også i spildevandet. Ved at undersøge spildevand for mængden af SARS-CoV-2 kan man få et indtryk af smitteniveauet i det område spildevandet kommer fra, samt fordelingen af kendte SARS-CoV-2 varianter.

Opdateres hver onsdag kl. 14. 

20. september 2023 - Spildevandsresultaterne er blevet justeret bagudrettet, til den 1. april 2023, med nedenstående:

  • SARS-CoV-2-koncentrationen i spildevandet er siden 01.04.2023 blevet beregnet på baggrund af generne N1, N2 og E. E-genet er nu ekskluderet fra beregningerne, grundet høj usikkerhed i målingerne af det specifikke gen.

  • Spildevandsresultaterne er blevet justeret bagudrettet for den ændring i analysemetode der blev foretaget i laboratoriet i uge 23, 2023. Dermed er resultaterne sammenlignelige i den periode hvor laboratorieanalyserne er udført af Statens Serum Institut.

Figuren nedenfor viser forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder samt antal nyindlæggelser på grund af SARS-CoV-2 virus i Danmark.

I uge 37 ses en lidt lavere SARS-CoV-2 koncentration i spildevandet end ugen før. Den nationale vækstrate, der viser den gennemsnitlige ugentlige vækst over de seneste tre uger, viser dog samlet set fortsat en stigning i koncentrationen af SARS-CoV-2 i spildevandet.

Figur der viser forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder i Danmark samt ugentlig incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i de områder prøverne er taget fra, og hvor incidensen er opgjort. I figuren fremgår også det daglige antal indlagte, dagligt antal indlagte på intensivafdeling i hele landet samt det daglige antal testede borgere.

Yderligere resultater for hele landet, hver region og de enkelte prøveudtagningssteder findes i rapporten 'Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2', som kan downloades nedenfor.

Spildevandsdata inklusive data om SARS-CoV-2-varianter kan tilgås ved download af zip-filen samt ledsagende readme-filer nedenfor.

Download spildevandsresultater og - data

Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 – den 8. juli 2021 og frem

Data fra den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 – den 3. januar 2022 og frem

Sådan foregår overvågning af spildevand

 

Læs en udførlig beskrivelse af spildevandsovervågningen (pdf)