National overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet

Virussen SARS-CoV-2, der forårsager covid-19, kan findes i afføringen hos nogle af de smittede personer og dermed også i spildevandet. Her finder du resultaterne af den nationale overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet. Resultaterne publiceres hver mandag kl. 14.

11. oktober 2021
OBS. Fordi udgivelsesdagen for ’National spildevandsovervågning af SARS-CoV-2’ er blevet ændret fra torsdag til mandag (med første mandagspublicering i uge 41), er der ikke publiceret data for uge 40.

Ved at undersøge spildevand for mængden af SARS-CoV-2 kan man få et indtryk af smitteniveauet, i det område spildevandet kommer fra. Overvågningen af spildevand vil løbende blive udvidet til at omfatte i alt ca. 230 rensningsanlæg og pumpestationer på tværs af Danmark.

Se infografikken: Sådan foregår overvågningen af SARS-CoV-2 i spildevand.

Infografik: Sådan foregår overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand

De første forsøg med overvågning af spildevand blev gennemført på 16 rensningsanlæg i perioden 1.-30. juli 2021. Den efterfølgende evaluering af projektet findes i denne rapport: 
Overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand i Danmark, juli 2021. 

Hent denne uges resultater

Opdateres hver mandag kl. 14.

Download her

Arkiv