National overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet

Virussen SARS-CoV-2, der forårsager covid-19, kan findes i afføringen hos nogle af de smittede personer og dermed også i spildevandet. Her finder du resultaterne af den nationale overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet. Resultaterne publiceres hver tirsdag kl. 14.

Ved at undersøge spildevand for mængden af SARS-CoV-2 kan man få et indtryk af smitteniveauet, i det område spildevandet kommer fra. Overvågningen af spildevand vil løbende blive udvidet til at omfatte i alt ca. 230 rensningsanlæg og pumpestationer på tværs af Danmark.

Se infografikken: Sådan foregår overvågningen af SARS-CoV-2 i spildevand.

Infografik: Sådan foregår overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand

De første forsøg med overvågning af spildevand blev gennemført på 16 rensningsanlæg i perioden 1.-30. juli 2021. Den efterfølgende evaluering af projektet findes i denne rapport: 
Overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand i Danmark, juli 2021. 

Covid-19-incidens og resultater fra spildevandsmålinger

Figuren viser forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder i Danmark samt ugentlig incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i de områder prøverne er taget fra, og hvor incidensen er opgjort. I figuren fremgår også det daglige antal indlagte, dagligt antal indlagte på intensiv afdeling i hele landet samt det daglige antal testede borgere.

Læs mere i rapporten 'Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2', som kan downloades nedenfor.

Figur der viser forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder i Danmark samt ugentlig incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i de områder prøverne er taget fra, og hvor incidensen er opgjort. I figuren fremgår også det daglige antal indlagte, dagligt antal indlagte på intensiv afdeling i hele landet samt det daglige antal testede borgere.

Hent denne uges resultater

Opdateres hver tirsdag kl. 14.

Download her

Arkiv

Forberedelse til national spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 - den 8. juli 2021 og frem