National overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet

Virussen SARS-CoV-2, der forårsager covid-19, kan findes i afføringen hos nogle af de smittede personer og dermed også i spildevandet. Ved at undersøge spildevand for mængden af SARS-CoV-2 kan man få et indtryk af smitteniveauet, i det område spildevandet kommer fra samt fordelingen af kendte SARS-CoV-2 varianter. Overvågningen af spildevand inkluderer to ugentlige prøver fra 87 prøveudtagningssteder på renseanlæg og syv prøveudtagningssteder fra pumpestationer på tværs af Danmark.

Her finder du resultaterne af den nationale overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet.

Resultaterne er baseret på spildevandsanalyser leveret af Eurofins Miljø A/S samt på sekvensering udført i SSI’s laboratorier og publiceres hver tirsdag kl. 14.

Spildevandsdata inkl. data om SARS-CoV-2-varianter kan ligeledes tilgås ved download af zip-filen nedenfor. Nyeste version publiceres hver tirsdag kl. 14. Yderligere information om spildevandsdata findes i de ledsagende readme-filer.

Bemærk: Graferne over SARS-CoV-2 i spildevandet er den 10.10.2022 justeret på baggrund af korrigerede laboratorieresultater fra Eurofins Miljø A/S. De aktuelle og fremtidige grafer kan derfor ikke sammenlignes direkte med de tidligere publicerede. Ændringen er indført per 10.10.2022 og er implementeret bagudrettet indtil 03.01.2022.

21. juni 2022
Tidligere offentliggjorte resultater i 2022 af SARS-CoV-2 variantsammensætningen i spildevandet kan være behæftet med fejl. Dette undersøges i øjeblikket nærmere, og der bør ses bort fra tidligere offentliggjorte variantresultater. De mulige fejl relaterer sig udelukkende til dele af variantsammensætningen og har ikke betydning for de øvrige offentliggjorte resultater.

Se infografikken: Sådan foregår overvågningen af SARS-CoV-2 i spildevand. 

Infografik: Sådan foregår overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand

Covid-19-incidens og resultater fra spildevandsmålinger

Figuren viser forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder i Danmark samt ugentlig incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i de områder prøverne er taget fra. I figuren fremgår også det daglige antal indlagte, daglige antal indlagte på intensiv afdeling i hele landet samt det daglige antal testede borgere.

Læs mere i rapporten 'Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2', som kan downloades nedenfor.

Figur der viser forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder i Danmark samt ugentlig incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i de områder prøverne er taget fra, og hvor incidensen er opgjort. I figuren fremgår også det daglige antal indlagte, dagligt antal indlagte på intensivafdeling i hele landet samt det daglige antal testede borgere.

Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 – den 8. juli 2021 og frem