National overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet

Virussen SARS-CoV-2, der forårsager covid-19, kan findes i afføringen hos nogle af de smittede personer og dermed også i spildevandet. Ved at undersøge spildevand for mængden af SARS-CoV-2 kan man få et indtryk af smitteniveauet i det område spildevandet kommer fra, samt fordelingen af kendte SARS-CoV-2 varianter.

Opdateres hver tirsdag kl. 14.

Figuren nedenfor viser forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder i Danmark samt ugentlig incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i de områder prøverne er taget fra.

Figur der viser forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder i Danmark samt ugentlig incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i de områder prøverne er taget fra, og hvor incidensen er opgjort. I figuren fremgår også det daglige antal indlagte, dagligt antal indlagte på intensivafdeling i hele landet samt det daglige antal testede borgere.

Yderligere resultater for hele landet, hver region og de enkelte prøveudtagningssteder findes i rapporten 'Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2', som kan downloades nedenfor.

Spildevandsdata inklusive data om SARS-CoV-2-varianter kan tilgås ved download af zip-filen samt ledsagende readme-filer nedenfor.

Download spildevandsresultater og - data

Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 – den 8. juli 2021 og frem

Data fra den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 – den 3. januar 2022 og frem

Infografik: Sådan foregår overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand

 

Læs en udførlig beskrivelse af spildevandsovervågningen (pdf)