National overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet

Virussen SARS-CoV-2, der forårsager covid-19, kan findes i afføringen hos nogle af de smittede personer og dermed også i spildevandet. Her finder du resultaterne af den nationale overvågning af SARS-CoV-2 i spildevandet. Resultaterne publiceres hver tirsdag kl. 14.

21. juni 2022
Tidligere offentliggjorte resultater i 2022 af SARS-CoV-2 variantsammensætningen i spildevandet kan være behæftet med fejl. Dette undersøges i øjeblikket nærmere, og der bør ses bort fra tidligere offentliggjorte variantresultater. De mulige fejl relaterer sig udelukkende til dele af variantsammensætningen og har ikke betydning for de øvrige offentliggjorte resultater.

Ved at undersøge spildevand for mængden af SARS-CoV-2 kan man få et indtryk af smitteniveauet, i det område spildevandet kommer fra. Overvågningen af spildevand vil løbende blive udvidet til at omfatte i alt ca. 230 rensningsanlæg og pumpestationer på tværs af Danmark.

Se infografikken: Sådan foregår overvågningen af SARS-CoV-2 i spildevand.

Infografik: Sådan foregår overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand

De første forsøg med overvågning af spildevand blev gennemført på 16 rensningsanlæg i perioden 1.-30. juli 2021. Den efterfølgende evaluering af projektet findes i denne rapport: 
Overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand i Danmark, juli 2021. 

Covid-19-incidens og resultater fra spildevandsmålinger

Figuren viser forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder i Danmark samt ugentlig incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i de områder prøverne er taget fra, og hvor incidensen er opgjort. I figuren fremgår også det daglige antal indlagte, dagligt antal indlagte på intensiv afdeling i hele landet samt det daglige antal testede borgere.

Læs mere i rapporten 'Resultater af den nationale spildevandsovervågning af SARS-CoV-2', som kan downloades nedenfor.

Figur der viser forekomsten af SARS-CoV-2 i spildevand samlet for alle prøveudtagningssteder i Danmark samt ugentlig incidens af SARS-CoV-2 blandt borgerne i de områder prøverne er taget fra, og hvor incidensen er opgjort. I figuren fremgår også det daglige antal indlagte, dagligt antal indlagte på intensivafdeling i hele landet samt det daglige antal testede borgere.

Hent denne uges resultater

Opdateres hver tirsdag kl. 14.

Download her

Arkiv

National spildevandsovervågning af SARS-CoV-2 - den 8. juli 2021 og frem