Download fil med svartider på covid-19-test i sundhedssporet og samfundssporet

Alle onsdage kl. 14 publiceres en fil med den foregående uges svartider på covid-19-test.

I sundhedssporet testes borgere, som er blevet henvist af deres læge, fordi de har mere alvorlige symptomer for covid-19. Analysen af prøverne varetages af regionerne.

Borgere uden symptomer eller med milde symptomer testes i det såkaldte samfundsspor, hvor prøverne analyseres i TestCenter Danmarks analysefaciliteter på SSI.

Nedenstående opgørelse viser svartider for sundhedsspor og samfundsspor fordelt over tid.

På TestCenter Danmarks hjemmeside vises svartider for samfundssporet fordelt over dage.

Download seneste zip-fil

I filen findes der for sundhedssporet, søjlediagrammer (pdf) og tabeller (Excel) med overblik over ugens svartider for Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland og en samlet opgørelse med alle 5 regioner. For samfundssporet findes der ét søjlediagram (pdf) og én tabel (Excel) med overblik over svartider.

Download her

Bemærk at den seneste dag i opgørelsen ikke altid vil være endeligt opgjort på tidspunktet for offentliggørelsen af oversigten.

Arkiv