Undersøgelser

Her finder du information om undersøgelser vedrørende covid-19 i Danmark.

Denne side opdateres ikke mere

Vi arbejder i øjeblikket på at lukke covid-19-sitet. Nogle data vil forsvinde, andre vil blive flyttet til andre sites eller dashboards. Arbejdet foregår i perioden medio august til medio december 2023.

Har du spørgsmål, kan du skrive til os på kommunikation@ssi.dk

EFTER-COVID

EFTER-COVID er en stor, landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres af Statens Serum Institut i samarbejde med eksperter fra hospitaler og universiteter. Undersøgelsen har fokus på senfølger efter covid-19, og siden august 2021 er der løbende sendt invitationer ud til over 2 millioner borgere, der er blevet testet for covid-19. Flere end 780.000 borgere har besvaret undersøgelsens skemaer (maj 2022), og projektgruppen takker alle, der har været med så langt. Læs mere om EFTER-COVID.

Prævalensundersøgelse af covid-19

SSI gennemfører løbende undersøgelser af forekomsten af covid-19 blandt repræsentative udsnit af befolkningen. På siden om prævalensundersøgelsen kan du læse mere om undersøgelsen og  resultaterne af den.

COVIDmeter

COVIDmeter er en digital løsning, hvor borgere hver uge rapporterer om de har haft symptomer på COVID-19. På siden om COVIDmeter finder du ugentlige opgørelser fra undersøgelsen og information om, hvordan du selv kan deltage.

Undersøgelse af risikofaktorer for smitte med covid-19

Undersøgelsen er et nationalt overvågningsprojekt, der sigter på at identificere risikofaktorer for smitte med covid-19.

Vi tester Danmark

Vi tester Danmark” er et stort nationalt projekt, der går ud på at undersøge omfanget og konsekvenserne af sygdom forårsaget af coronavirus blandt borgere i Danmark.
Læs mere om ”Vi tester Danmark”. 

Overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand

På denne side offentliggør vi løbende resultater, der relaterer til undersøgelser af spildevand til brug for overvågning af SARS-CoV-2.