Undersøgelser

Her finder du information om undersøgelser vedrørende covid-19 i Danmark.

EFTER-COVID

EFTER-COVID er en stor, landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres af Statens Serum Institut i samarbejde med eksperter fra hospitaler og universiteter. Undersøgelsen har fokus på senfølger efter covid-19, og der vil fra august 2021 løbende blive sendt invitationer ud til omkring 600.000 borgere, der er blevet testet for covid-19. Læs mere om EFTER-COVID.

Prævalensundersøgelse af covid-19

SSI gennemfører løbende undersøgelser af forekomsten af covid-19 blandt repræsentative udsnit af befolkningen. På siden om prævalensundersøgelsen kan du læse mere om undersøgelsen og  resultaterne af den.

COVIDmeter

COVIDmeter er en digital løsning, hvor borgere hver uge rapporterer om de har haft symptomer på COVID-19. På siden om COVIDmeter finder du ugentlige opgørelser fra undersøgelsen og information om, hvordan du selv kan deltage.

Undersøgelse af risikofaktorer for smitte med covid-19

Undersøgelsen er et nationalt overvågningsprojekt, der sigter på at identificere risikofaktorer for smitte med covid-19.

Vi tester Danmark

Vi tester Danmark” er et stort nationalt projekt, der går ud på at undersøge omfanget og konsekvenserne af sygdom forårsaget af coronavirus blandt borgere i Danmark.
Læs mere om ”Vi tester Danmark”. 

Overvågning af SARS-CoV-2 i spildevand

På denne side offentliggør vi løbende resultater, der relaterer til undersøgelser af spildevand til brug for overvågning af SARS-CoV-2.