Undersøgelse af risikofaktorer for smitte med covid-19

Her præsenteres data fra et overvågningsprojekt, der sigter på at identificere risikofaktorer for smitte med covid-19. Det kan være i forbindelse med deltagelse i forskellige aktiviteter eller ting, man kan foretage sig i hverdagen, der kunne udgøre en smitterisiko.

Case-kontrol-undersøgelse

Del 1

I december 2020 udførte SSI en såkaldt case-kontrol-undersøgelse for at undersøge, om man kan måle en forøget risiko for smitte med covid-19 forbundet med en række forskellige ting, man kan foretage sig i hverdagen, som fx køre med offentlig transport, gå på restaurant, tage til sportsarrangementer m.m. Samt om der sker smitte i forbindelse med samvær med andre personer der er smittede og i så fald hvorhenne.

I forbindelse med undersøgelsen inviteredes 300 personer, som blev testet positive for covid-19 i begyndelsen af december måned og 300 kontrolpersoner, som var sammenlignelige med de smittede med hensyn til alder, køn og bopæl, til at deltage i en kort interviewundersøgelse.

Undersøgelsen viste ikke overraskende, at der er størst risiko for at få covid-19, hvis man har haft direkte kontakt med en smittet. De fleste havde haft en sådan kontakt derhjemme, på arbejdet eller med venner og bekendte. Der sås også en risiko efter at have været i fitnesscenter.

Undersøgelse af mulige SARS-CoV-2 smittekilder i Danmark i november måned 2020 – smitte via samfundsaktiviteter og personlig kontakt, den 4. februar 2021 (pdf)

Del 2

I juni måned 2021 inviteres yderligere 500 personer, som er testet positiv for covid-19 i begyndelsen af juni 2021 og 500 kontrolpersoner, som ligner de syge med hensyn til alder, køn og bopæl, til at deltage i en kort interviewundersøgelse om risikofaktorer for smitte med covid-19.

Undersøgelsen udføres i samarbejde med Voxmeter, som vil kontakte de udvalgte per telefon i løbet af uge 24 og 25 til et interview på 7-15 minutter. Deltagelse er frivillig.