Undersøgelse af risikofaktorer for smitte med covid-19

Her præsenteres data fra et overvågningsprojekt, der sigter på at identificere risikofaktorer for smitte med covid-19 (CaCov-undersøgelsen). Det kan være i forbindelse med deltagelse i forskellige aktiviteter eller ting, man kan foretage sig i hverdagen, der kunne udgøre en smitterisiko.

Case-kontrolundersøgelse

Del 1

I december 2020 udførte SSI en såkaldt case-kontrolundersøgelse for at undersøge, om man kan måle en forøget risiko for smitte med SARS-CoV-2 forbundet med en række forskellige ting, man kan foretage sig i hverdagen, som fx køre med offentlig transport, gå på restaurant, tage til sportsarrangementer m.m., samt om der sker smitte i forbindelse med samvær med andre personer, der er smittede, og i så fald hvorhenne.

I forbindelse med undersøgelsen inviteredes 300 personer, som blev testet positive for covid-19 i begyndelsen af december 2020 og 317 kontrolpersoner, som var sammenlignelige med de smittede med hensyn til alder, køn og bopæl, til at deltage i en kort interviewundersøgelse.

Undersøgelsen viste ikke overraskende, at der er størst risiko for at få SARS-CoV-2, hvis man har haft direkte kontakt med en smittet. De fleste havde haft en sådan kontakt derhjemme, på arbejdet eller med venner og bekendte. Der sås også en risiko efter at have været i fitnesscenter.

Læs notat om CaCov-undersøgelsen: Undersøgelse af mulige SARS-CoV-2 smittekilder i Danmark i november måned 2020, udgivet den 4. februar 2021 (pdf).

Resultaterne er offentliggjort i Epidemiology and Infection: Societal activities associated with SARS-CoV-2 infection: a case-control study in Denmark, November 2020.

 

Del 2

I juni 2021 blev undersøgelse gentaget i en lidt ændret form. Her blev 500 ikke-vaccinerede personer, som var bekræftet smittet med SARS-CoV-2 i begyndelsen af juni 2021, og 529 ikke-vaccinerede kontrolpersoner, som lignede de smittede med hensyn til alder, køn og bopæl, inviteret til at deltage i en kort interviewundersøgelse om risikofaktorer for smitte med SARS-CoV-2. Deltagerne var mellem 18 og 49 år.

Sammenlignet med undersøgelsen, som blev udført i slutningen af 2020, var nogle restriktioner i samfundet lempet, mens nye restriktioner, såsom coronapas, var indført, da undersøgelsen blev gennemført i juni 2021.

Overordnet viste resultaterne igen, at nær kontakt med en kendt smittet person med covid-19-symptomer var den klart vigtigste risikofaktor for at være smittet med SARS-CoV-2 i undersøgelsen. De hyppigste steder, som blev angivet som formodet smittested, var: husstand, arbejdsplads og bekendtskabskreds/øvrig familie.

Resultaterne fra undersøgelsen indikerer, at det at havde været på restaurant, café, bar/værtshus eller til kulturelle arrangementer ikke var en risikofaktor for SARS-CoV-2 smitte. Dog sås det, at restaurant- eller cafébesøgene blandt de smittede i højere grad havde involveret alkohol end kontrolpersonernes restaurant- eller cafébesøg. Indtagelse af alkohol så dermed ud til at være en risikofaktor for smitte ved restaurant- eller cafébesøg. Derudover sås igen at brug af fitnesscentre var forbundet med en beskeden, ikke-signifikant risiko for smitte med SARS-CoV-2.

Læs andet notat om CaCov-undersøgelsen: Undersøgelse af mulige SARS-CoV-2 smittekilder i Danmark i juni måned 2021, udgivet den 28. oktober 2022 (pdf).

Resultaterne er offentliggjort i PLOS ONE: Case-control study of activities associated with SARS-CoV-2 infection in an adult unvaccinated population and overview of societal COVID-19 epidemic counter measures in Denmark