COVIDmeter - borgeres frivillige rapportering af symptomer på covid-19

På COVIDmeter kan borgere hver uge indrapporterer, om de har haft symptomer på covid-19.

På denne side kan du finde de ugentlige COVIDmeter tal, læse mere om COVIDmeter og se, hvordan du tilmelder dig COVIDmeter.

Hent denne uges COVIDmeter rapport

Download her

Opdateres hver torsdag kl. 14.

Arkiv

Hvad er COVIDmeter?

COVIDmeter er en digital løsning, som bygger på en frivillig indsats fra borgere, der ugentligt rapporterer, om de har haft symptomer eller ej - uafhængigt af om de har søgt læge eller er blevet testet. Dermed bidrager de til viden om spredningen af covid-19 i samfundet.

Alle, der bor i Danmark, kan være med - også selvom man allerede har været syg eller lige er blevet det. Alle deltagere bidrager med lige nyttige oplysninger både de syge, tidligere syge og raske. Jo flere, der deltager, jo bedre data får vi.

Sådan deltager du i COVIDmeter

Når du deltager i COVIDmeter, vil du hver uge modtage en mail med et link til et spørgeskema, hvor du bliver bedt om at svare på et par enkelte spørgsmål. Du vil blandt andet svare på, om du har følt dig syg, er blevet testet for covid-19, er blevet vaccineret eller har haft kontakt til andre med covid-19.
Første gang du tilmelder dig, bliver du bedt om at angive nogle få baggrundsoplysninger og kan vælge at oplyse din e-mailadresse.
Vil du gerne deltage, så tilmeld dig på Sundhed.dk
OBS: Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du logge ind med NemID.

Hvordan er udregningerne lavet?

Allerførst er det vigtigt at sige, at den måde vi laver beregningerne på ændrer sig efterhånden, som vi får mere erfaring med sygdommen og med COVIDmeter-systemet. Desuden er den tekniske løsning af COVIDmeter relativt ny, og der er blevet arbejdet på den løbende siden COVIDmeter startede, hvilket også har påvirket data. Vi prøver derfor hele tiden at forbedre systemet.

Princippet i COVIDmeter er, at man skal besvare spørgsmål om symptomer hver uge, uanset om man er rask eller har symptomer. I beregningerne her fraregnes derfor besvarelser fra borgere, der kun har rapporteret symptomer i færre end 3 uger.

Borgerne besvarer typisk på forskellige ugedage. Covid-19-sygdom regnes fra den dag, de første symptomer opstod, ifølge besvarelserne. COVIDmeter-beregningerne ser udelukkende på incidensen (nye tilfælde) og ikke på prævalens (eksisterende tilfælde). Har man symptomer i flere uger, figurerer man kun i den første uge.

En helt særlig udfordring er, hvordan man skal vurdere, hvem blandt deltagerne, der sandsynligvis har haft covid-19. Det skyldes, at covid-19 kan give meget forskellige symptomer. Det er derfor vanskeligt, alene baseret på indrapporterede symptomer, at skelne mellem dem, der faktisk har haft covid-19 og dem, der har symptomer, der skyldes andre luftvejsinfektioner. Til COVIDmeter er der lavet en særskilt analyse for at kunne besvare spørgsmålet om, hvilken symptomsammensætning, der mest sandsynligt skyldes covid-19. Den bygger på data fra personer, der har haft symptomer og er testet positive for covid-19 og personer, der har haft symptomer, men som testede negative for covid-19. Det drejer sig om data fra to andre overvågningssystemer (SSI's sentinelovervågning og SSI's interview med personer, der er testet positive for covid-19).

Sentinelovervågningen indeholder oplysninger om symptomer for både covid-19-positive og -negative patienter, og interviewdata er baseret på telefoninterviews af tidligere covid-19-positive personer. Dette er beskrevet nærmere i trend- og fokusrapporten om covid-19 og symptomer. Disse data er blevet analyseret med en logistisk regressionsmodel. Modellen er estimeret på baggrund af 1.316 personers symptombillede, hvoraf 308 var covid-19-positive. Baseret på modellen er den kombination af symptomer, altså den casedefinition, der bedst forudsiger covid-19, blevet valgt (tidligere benævnt formodet smittet). Det betyder også, at, de enkelte symptomer kan forudsige om man har covid-19 eller ej afhængigt af, hvilken kombination de indgår i.

Ønsker du at læse mere om COVIDmeter og se flere resultater, kan du læse mere her: "Epidemiologisk trend og fokus: COVIDmeter, 18. juni 2020" (pdf).

COVIDmeter logo