COVIDmeter: borgeres frivillige rapportering af symptomer på covid-19

COVIDmeter er en digital løsning, hvor borgere hver uge rapporterer om de har haft symptomer på covid-19. COVIDmeter bidrager dermed til information om udbredelsen af covid-19 i Danmark, herunder særligt blandt den del af befolkningen, der ikke er så syge, at de kontakter deres læge.

Opdateres hver torsdag kl. 14.  

Denne uges resultater fra covid-19

Her følger aktuelle resultater fra COVIDmeter-overvågningen. I resultaterne medtages kun besvarelser fra borgere, der har rapporteret symptomer i mindst 3 uger.

Figur 1. Andelen af besvarelser fra deltagerne, der er formodet smittet med covid-19 pr. uge, for de seneste 5 måneder

Figur 1. Andelen af besvarelser fra deltagerne, der er formodet smittet med covid-19 pr. uge , for de seneste 5 måneder.
Den grå farve angiver sikkerhedsintervallet for beregningen (mørkegrå 95%, lysegrå 99%). Bemærk at antallet af besvarelser for uge 46 var meget lavt, og tallene for uge 46 skal derfor fortolkes med forsigtighed.

Figur 2. Andelen af besvarelser fra deltagerne, der er formodet smittet med covid-19 pr. uge, for de seneste 5 måneder fordelt på regioner

Figur 2. Andelen af besvarelser fra deltagerne, der er formodet smittet med covid-19 pr. uge , for de seneste 5 måneder fordelt på regioner.

Bemærk at antallet af besvarelser for uge 46 var meget lavt, og tallene for uge 46 skal derfor fortolkes med forsigtighed.

Figur 3. Antal besvarelser pr. 10-års aldersgruppe (søjler, nederst) samt andelen heraf, der er formodet smittet med covid-19 (kurve, øverst)

Figur 3. Antal besvarelser pr. 10-års aldersgruppe (søjler, nederst) samt andelen heraf, der er formodet smittet med covid-19 (kurve, øverst).

Den grå farve angiver sikkerhedsintervallet for beregningen (mørkegrå 95%, lysegrå 99%)

Figur 4. Fordelingen af rapporterede symptomer blandt den seneste uges besvarelser

Figur 4. Fordelingen af rapporterede symptomer blandt den seneste uges besvarelser.

Figur 5. Antal personer, der har besvaret de ugentlige spørgsmål minimum 3 gange, opgjort på køn og alder

Figur 5. Antal personer, der har besvaret de ugentlige spørgsmål minimum 3 gange, opgjort på køn og alder.

Hvad viser figurerne?

Den andel af borgere, der hver uge er formodet smittet med covid-19, ud af samtlige, der har besvaret de ugentlige spørgeskemaer, vises i figur 1 og figur 2. Her kan man altså se udviklingen i selv-rapporteret sygdom i samfundet over tid.

I figur 3 er besvarelserne opdelt i aldersgrupper – og man kan se hvilken andel i hver aldersgruppe der er formodet smittet med covid-19.
Hvilke symptomer, der faktisk blev rapporteret i den seneste uge, vi har data for, vises i figur 4.

I figur 5 kan man se alders- og kønsfordelingen på de borgere, der deltager og har besvaret symptom-spørgsmålene i minimum tre uger.

Hvad er COVIDmeter?

COVIDmeter bygger på en frivillig indsats fra borgere, der - uafhængigt af om de har søgt læge eller er blevet testet - ugentligt rapporterer, om de har haft symptomer eller ej. Dermed bidrager de til viden om spredningen af covid-19 i samfundet.

Alle der bor i Danmark kan være med - også selvom man allerede har været syg eller lige er blevet det. Alle deltagere bidrager med lige nyttige oplysninger, både de syge, dem som har været det, og de som måske bliver det. Læs mere om hvordan du tilmelder dig nederst på siden.

COVIDmeter logo

Deltag i COVIDmeter

Jo flere, der deltager, jo bedre data får vi. Hvis du gerne vil deltage, skal du melde dig til via Sundhed.dk. Når du tilmelder dig løsningen, skal du angive nogle få baggrundsoplysninger om dig selv såsom din alder, køn og postnummer. Når du tilmelder dig, kan du vælge at oplyse din e-mailadresse. Så vil du hver uge modtage en påmindelses-mail med et link til spørgeskemaet. Derefter besvarer du hver uge spørgsmål om, hvorvidt du har følt dig syg, om du er blevet testet for covid-19 eller har haft kontakt til familie, venner eller bekendte med covid-19. Spørgsmålene tager ganske kort tid at besvare – også selvom du har været syg. For at svare skal man, af sikkerhedshensyn, logge ind med NemID.

Du tilmelder dig via sundhed.dk, hvor du logger på med NemID.

Hvordan er udregningerne lavet?

Allerførst er det vigtigt at sige, at den måde vi laver beregningerne på ændrer sig efterhånden, som vi får mere erfaring med sygdommen og med COVIDmeter-systemet. Desuden er den tekniske løsning af COVIDmeter relativt ny, og der er blevet arbejdet på den løbende siden COVIDmeter startede, hvilket også har påvirket data. Vi prøver derfor hele tiden at forbedre systemet.

Princippet i COVIDmeter er, at man skal besvare spørgsmål om symptomer hver uge, uanset om man er rask eller har symptomer. I beregningerne her fraregnes derfor besvarelser fra borgere, der kun har rapporteret symptomer i færre end 3 uger.

Borgerne besvarer typisk på forskellige ugedage. Af hensyn til uge-opgørelserne er hver enkelt besvarelse blevet henregnet til den uge, hvor der er flest tilhørsdage. Covid-19-sygdom regnes fra den dag, de første symptomer opstod, ifølge besvarelserne. Der beregnes ny-indtrådt sygdom, dvs. en incidens og ikke en prævalens (hvis man har symptomer i flere uger, figurerer man kun i én uge, den første). 

En helt særlig udfordring er, hvordan man skal vurdere hvem blandt deltagerne, der sandsynligvis har haft covid-19. Det skyldes, at covid-19 kan give meget forskellige symptomer. Det er derfor vanskeligt, alene baseret på indrapporterede symptomer at skelne mellem dem, der faktisk har haft covid-19 og dem, der har symptomer, der skyldes andre luftvejsinfektioner. Til COVIDmeter er der lavet en særskilt analyse for at kunne besvare spørgsmålet om hvilken symptomsammensætning, der mest sandsynligt skyldes covid-19. Den bygger på data fra personer, der har haft symptomer og er testet positive for covid-19-virus, og personer der har haft symptomer, men som testede negative for covid-19-virus. Det drejer sig om data fra SSI's sentinelovervågning og fra SSI's interview med personer, der er testet positive for covid-19. Sentinelovervågningen indeholder oplysninger om symptomer for både covid-19-positive og -negative patienter, og interviewdata er baseret på telefoninterviews af tidligere covid-19-positive personer. Dette er beskrevet nærmere i trend- og fokusrapporten om covid-19 og symptomer. Disse data er blevet analyseret med en logistisk regressionsmodel. Modellen er estimeret på baggrund af 1.316 personers symptombillede, hvoraf 308 var covid-19-positive. Baseret på modellen er den kombination af symptomer, altså den casedefinition, der bedst prædikterer covid-19, blevet valgt (tidligere benævnt formodet smittet). Det betyder også, at, de enkelte symptomer kan prædiktere enten positivt eller negativt for covid-19 afhængigt af, hvilken kombination de indgår i.

Ønsker du at læse mere om COVIDmeter og se flere resultater kan du læse mere her: "Epidemiologisk trend og fokus: COVIDmeter, 18. juni 2020" (pdf).

Trend og fokus infografik om COVIDmeter

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til COVIDmeter så ring på 4422 2080 eller skriv til: info@sundhed.dk

Læs om sygdommen covid-19.