Mørketal for covid-19

Landets blodbanker og Statens Serum Institut samarbejder om at kortlægge mørketallet for covid-19-smittede ved at undersøge donorblod for antistoffer mod covid-19.

Hver uge tappes cirka 6.000 bloddonorer mellem 17 og 70 år i hele Danmark. Og fra den 18. januar 2022 undersøges donorernes blod for antistoffer mod covid-19.

Her finder du resultaterne:

Seroprævalensundersøgelse af bloddonorer, 27. april 2022 (pdf)

Seroprævalensundersøgelse af bloddonorer, 29. marts 2022 (pdf)

Seroprævalensundersøgelse af bloddonorer, 16. marts 2022 (pdf)*

Seroprævalensundersøgelse af bloddonorer, 1. marts 2022 (pdf)*

Seroprævalensundersøgelse af bloddonorer, 11. februar 2022 (pdf)

Seroprævalensundersøgelse af bloddonorer, 1. februar 2022 (pdf)

*Der har i tabellen Seroprævalens blandt bloddonorer estimeret vha. Rogan Gladen været byttet rundt på regionsestimaterne, tabellen er rettet den 31. marts 2022.

Om undersøgelserne

Prøverne undersøges for antistoffer, der specifikt stiger ved smitte, og som man derfor ikke ser ved vaccine. Blodbankerne undersøger prøverne for antistoffer, hvorefter de sender resultaterne til Statens Serum Institut. Her kobles antistofdata med smittedata for at beregne mørketallet.

Det gøres for at undersøge, om den testede person har fået en positiv PCR-test. Er det tilfældet, vil personen ikke være en del af mørketallet, eftersom personens infektion allerede indgår i de kendte smittetal.

Overvågningen har løbet hver anden uge frem til uge 13. Den 1. februar 2022 kom de første resultater af undersøgelserne, og den 27. april 2022 kom de sidste resultater af undersøgelserne. Disse er for bloddonorer, der donerede blod i uge 13.

Læs desuden mere om undersøgelserne i disse nyheder: