Daglige opgørelser over vaccinationstilslutningen i Danmark

De daglige opgørelser over vaccinationstilslutningen på nationalt, regionalt og kommunalt niveau samt pr. målgruppe findes på SSI's interaktive vaccinationsdashboard.

Opdateres alle dage kl. 14.  

Pr. 27. maj 2021 viser opgørelserne for vaccinationsovervågningen alle administrerede covid-19 doser for det seneste vaccinationsforløb, herunder Janssen COVID-19 vaccinen fra Fritvalgsordningen. En givet Janssen vaccine vises både i kategorien ’Påbegyndt’ og ’Færdigvaccineret’.

Vi gør opmærksom på, at opgørelserne også inkluderer administrerede vacciner fra andre lande end Danmark, hvis de er registreret af en læge i det danske vaccinationsregister (DDV). Dette er for at vise immunitet blandt personer, der er i live og med aktiv adresse i Danmark, som evt. har modtaget deres covid-19 vaccination i udlandet. For at tillade dette inkluderer opgørelserne alle doser givet siden d. 1. december 2020 for det seneste vaccinationsforløb. 

Vaccinationsdashboardet indeholder information om antal og andel påbegyndte vaccinationer og færdigvaccinerede, fordelt på køn, alder, målgrupper samt vaccinetyper. Vaccinations-dashboardet er interaktivt. Det betyder fx at man kan finde vaccinationsopgørelser for en bestemt region, kommune eller målgruppe. De interaktive valgmuligheder er afgrænset i henhold til GDPR-reglerne.

Autorisation pr. region for målgruppe 4 og antal doser leveret til regionerne findes i zip-filen med vaccinationsdata, men er ikke på dashboardet.

Gå til SSI’s vaccinationsdashboard.

Her er en vejledning til dashboardet.

Screendump af SSI's vaccinationsdashboard

21. maj 2021 kl. 15
OBS. Vi har fjernet ni tillægsrapporter midlertidigt pga. en bekymring for enkelte tilfælde af personhenførbare data. Efter gennemsyn vil rapporterne komme på hjemmesiden igen.

Arkiv

Tillægsrapport om daglige opgørelser over covid-19-vaccinationen i Danmark, fordelt på målgrupper fra den 22. februar 2021 til den 19. maj 2021

Daglige opgørelser over covid-19-vaccinationstilslutningen i Danmark fra den 27. december 2020 til den 21. februar 2021

Temaer