Daglige opgørelser af tilslutningen til covid-19-vaccination

De daglige tal for tilslutning for covid-19-vaccination findes på Statens Serum Instituts (SSI) interaktive dashboards, som opdateres på hverdage kl. 14.

SSI's vaccinationsdashboards indeholder information om antal og andel 1. stik, 2. stik, 3. stik og 4. stik på national, regionalt og kommunalt niveau. Opgørelserne over første vaccinationsforløb er også at finde fordelt på køn, alder, målgrupper samt vaccinetyper.

Vaccinationsdashboardet er interaktivt. Det betyder fx, at man kan finde vaccinationsopgørelser for en bestemt region eller kommune. De interaktive valgmuligheder er afgrænset i henhold til GDPR-reglerne.

Se dashboardet om covid-19-vaccination. Her er en vejledning til dashboardet. Brug menuen i øverste højre hjørne til at skifte mellem data for regioner, kommuner og målgrupper.

Og her er en vejledning til, hvordan du finder 3. stik på dashboardet og i vores zip-filer, samt hvordan du forstår tallene. 

Bemærk følgende i relation til vaccinationsopgørelserne:

 • Tirsdag den 21. juni 2022 introducerer SSI 4. stik på det regionale og kommunale dashboard.
 • Fra 15. marts 2022 ændrer vaccinebegreberne navne til følgende:

  Påbegyndt vaccination ændres til 1. stik.
  Færdigvaccinerede ændres til 2. stik.
  Revaccinerede ændres til 3. stik.
  Uvaccineret kaldes fortsat uvaccineret.

 • Fra fredag den 24. september 2021 publiceredes daglige tal for revaccination på nationalt, regionalt og kommunalt niveau på vaccinationsdashboardet nedenfor. 
  Pr. 27. maj 2021 viser opgørelserne for vaccinationsovervågningen alle administrerede covid-19 doser for det seneste vaccinationsforløb, herunder Janssen COVID-19 vaccinen fra Fritvalgsordningen. En givet Janssen-vaccine vises fra 15. marts 2022 som 1. stik.
 • Vi gør opmærksom på, at opgørelserne også inkluderer administrerede vacciner fra andre lande end Danmark, hvis de er registreret af en læge i det danske vaccinationsregister (DDV). Dette er for at vise immunitet blandt personer, der er i live og med aktiv adresse i Danmark, som evt. har modtaget deres covid-19-vaccination i udlandet. For at tillade dette inkluderer opgørelserne alle doser givet siden den 1. december 2020 for det seneste vaccinationsforløb. 
 • Autorisation pr. region for målgruppe 4 og antal doser leveret til regionerne findes i zip-filen med vaccinationsdata, men er ikke på dashboardet.
Fra 28. december 2020 til 19. maj 2021 udgav SSI hele eller dele af den daglige vaccinationsovervågning i pdf-format. Disse findes i arkivet her under. Bemærk, at ni af de tillægsrapporter, som viste sig ikke at leve op til GDPR-kravene, blev fjernet fra arkivet den 21. maj 2021.

Her finder du en oversigtsside (forside) med links til alle SSI's covid-19-dashboards, hvor der fx også præsenteres data vedrørende smittetryk:

Illustration, der viser typer af SSI's dashboards

Arkiv

Tillægsrapport om daglige opgørelser over covid-19-vaccinationen i Danmark, fordelt på målgrupper fra den 22. februar 2021 til den 19. maj 2021

Daglige opgørelser over covid-19-vaccinationstilslutningen i Danmark fra den 27. december 2020 til den 21. februar 2021

Temaer