Daglige opgørelser over vaccinationstilslutningen i Danmark

De daglige opgørelser over vaccinationstilslutningen på nationalt, regionalt og kommunalt-niveau, findes på SSI's interaktive vaccinations-dashboard samt i en tillægsrapport vedr. målgrupper og vaccinedoser.

Opdateres alle dage kl. 14. Tillægsrapporten vedr. målgrupper og vaccinedoser opdateres mandag til fredag.

Vaccinations-dashboardet indeholder information om antal og andel påbegyndte vaccinationer og færdigvaccinerede, fordelt på køn og alder, samt vaccine typer. Vaccinations-dashboardet er interaktivt, det vil sige, at hvis man er interesseret i at finde vaccinationsopgørelser for en bestemt kommune, så er der rig mulighed for det. Alle relevante figurer og nøgletal er således interaktive med valgt region eller kommune. De interaktive valgmuligheder er afgrænset så man ikke kommer i konflikt med GDPR-regler. 

Gå til SSI’s vaccinations-dashboard

Her er en vejledning til dashboardet

Vaccinationsdashboard

Nedenfor findes tillægsrapporten, som indeholder seneste opgørelser over påbegyndte vaccinationer og færdigvaccinerede fordelt på udvalgte målgrupper. Derudover kan man finde opgørelser over vaccinedoser.

Download seneste tillægsrapport over vaccinationstilslutningen

Rapporten viser bl.a. opgørelser over vaccinationstilslutningen pr. udvalgt målgruppe samt vaccinedoser.

Download her

Arkiv

Tillægsrapport om daglige opgørelser over covid-19-vaccinationen i Danmark, fordelt på målgrupper, fra den 22. februar, 2021

Daglige opgørelser over covid-19-vaccinationstilslutningen i Danmark fra den 27. december, 2020 til den 21. februar, 2021

Temaer