Rejser og covid-19

Her finder du information om, hvilke lande i EU og Schengenområdet samt Storbritannien, der overholder kriterierne vedr. covid-19-smitte, og dermed som udgangspunkt kategoriseres som ”åbne”.

Opdateres hver torsdag kl. 16.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger ændrer sig løbende afhængigt af smitteudvikling og indrejserestriktioner. For lande i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien baserer Udenrigsministeriets rejsevejledninger sig på Statens Serum Instituts (SSI) kategorisering af lande som henholdsvis ’”åbne” og ”karantænelande”. For et ”åbent land” vil Udenrigsministeriets rejsevejledning være gul (vær ekstra forsigtig), hvis landet ikke har indført betydelige indrejserestriktioner eller karantæneregler for rejsende fra Danmark.

I forhold til indrejse i Danmark kan personer, der er bosat i lande, der kategoriseres som ”åbne” indrejse i Danmark uanset formål, mens der for indrejsende fra ”karantænelande” kræves et anerkendelsesværdigt formål. En opdateret oversigt over ”åbne lande” og ”karantænelande” offentliggøres hver torsdag kl. 16.00 og får virkning fra den førstkommende lørdag kl. 00.00.

Der gælder særlige regler for personer med bopæl i højrisikolande, der rejser ind i Danmark med et anerkendelsesværdigt formål. Du kan læse mere om, hvilke regler der gælder her. Du kan finde listen over højrisikolande her.

For at være ”åbent” skal et land have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage. Når et land først er åbent, ændrer det status til ”karantæneland”, hvis antal smittede er lig med eller overstiger 30 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge målt som et gennemsnit over 14 dage. Læs mere om COVID-19-kriterierne på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

Selvom et land opfylder kriterierne i relation til COVID-19-smitte, kan der være andre forhold i landet, som gør, at man fraråder rejser dertil. Tjek derfor altid rejsevejledningerne på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Landelisten

Landenes status i relation til COVID-19 vurderes hver torsdag af Udenrigsministeriet. Dette sker på baggrund af Statens Serum Instituts kategorisering af lande som henholdsvis "åbne" og "karantænelande". For indrejserestriktionerne har ændringerne dog først virkning den førstkommende lørdag kl. 00.00.

Se den aktuelle landeliste (pdf)

Figur 1: Kort over EU og Schengenområdet samt Storbritannien med angivelse af, hvilke lande der overholder kriterierne for indrejse vedr. COVID-19-smitte (vist med gult)
Bemærk, at farverne på kortet vedrører COVID-19-kriterierne og ikke relaterer til farvekoderne i Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Kort over Europa, Schengenområdet samt Storbritannien med angivelse af hvilke lande der overholder kriteriet (vist med gult) vedr. smitte i de nye rejsevejledninger

Datakilder: ECDC, Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol.

Nordisk mekanisme

Der gælder en særlig mekanisme for de nordiske lande, når disse kategoriseres som karantænelande. Læs mere om den nordiske mekanisme på Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside. 

Norge og Sverige som lande opfylder for indeværende ikke kriterierne for "åbne lande", men jvf. den nordiske mekanisme, så vurderes hvert len/region på samme måde som landene. 

Figur 2A. Kort over Sverige med angivelse af hvilke len, der overholder de objektive kriterier vedr. COVID-19 smitte (vist med gul)
Bemærk, at farverne på kortet vedrører COVID-19-kriterierne og ikke relaterer til farvekoderne i Udenrigsministeriets rejsevejledning for Sverige

Kort over Sverige

Datakilder: Folkhälsomyndigheten i Sverige og Eurostat

Klik her for at se en tabel, der viser det ugentlige antal sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere for de seneste to uger for hvert len i Sverige.

Figur 2B. Kort over Norge med angivelse af hvilke regioner, der overholder de objektive kriterier vedr. COVID-19 smitte (vist med gul)
Bemærk, at farverne på kortet vedrører COVID-19-kriterierne og ikke relaterer til farvekoderne i Udenrigsministeriets rejsevejledning for Norge.

Kort over Norge

Datakilder: Folkehelseinstituttet i Norge og Eurostat.

Klik her for at se en tabel, der viser det ugentlige antal sygdomstilfælde per 100.000 indbyggere for de seneste to uger for hvert region i Norge.

Grænseland

Regionen Slesvig-Holsten har en ugentlig incidens (gennemsnit over de seneste to uger) på 52,1/100.000. For vurdering af mulighederne for at rejse mellem Danmark og denne region henvises til ”Spørgsmål om rejser” nedenfor.

Regionslisten

SSI udarbejder samtidig med landelisten en oversigt over regioner i de ”åbne” lande, som har et højt antal smittede (over 50 pr. 100.000 indbyggere pr. uge). Et højt smittetal kan betyde, at der gælder særlige regler for rejse til eller fra det pågældende område. Det vil fremgå af Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Se den aktuelle regionsliste (pdf). 

Tidligere opgørelse for lande

Klik her for en oversigt over de ugentlige smittetal fra den 10. juni 2020 og frem. Tabellen viser antallet af ugentlige sygdomstilfælde pr. 100.000 indbyggere for hvert land i EU, Schengenområdet samt Storbritannien.

Data for Danmark

Antallet af ugentlige sygdomstilfælde pr. 100.000 indbyggere i Danmark kan ses på siden: Ugentlige opgørelser med overvågningsdata under fanen Regioner og Kommuner (tabel 6.2).

Spørgsmål om rejser

Ved spørgsmål om rejser ud af Danmark - se Udenrigsministeriets rejsevejledninger eller kontakt Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på bbb@um.dk eller (+45) 33 92 11 12 hele døgnet.

Ved spørgsmål om indrejse til Danmark – se siden Rejser ind i Danmark på coronasmitte.dk eller ring til politiets hotline vedr. indrejse i Danmark på telefon 7020 6044 (åbent på hverdage mellem kl. 8-16).