Registrering af vacciner i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Det er vigtigt, at alle vaccinationer mod covid-19 registreres i DDV, så hurtigt som det er muligt. 

Selve registreringen i DDV afhænger af om borgeren vaccineres i regionernes vaccinationsklinikker, hos de praktiserende læger eller hvis det fx sker på et plejehjem. I vaccinationsklinikkerne bruges Kvikregistrering, hvor borgerens sundhedskort scannes og en del af registreringen dermed sker automatisk. Vejledning til Kvikregistrering formidles via regionerne.

Hos praktiserende læger og ved vaccination på plejehjem skal vaccinator sørge for hele registreringen af vaccinationen. Her er vejledningen til dette:

Vejledning til registrering af covid-19-vaccine i DDV (pdf).

Screendump af vejledning til registrering i DDV

NØD-skema til registrering af vaccination (pdf til udskrivning).

Vejledning til tildeling af booster-vaccination mod covid-19 i DDV (pdf).

Screendump af vejledning til tildeling af booster-vaccination mod covid-19 i DDV