Vacciner

Den 27. december 2020 igangsatte Danmark vaccinationsindsatsen mod covid-19. Der er nu fire godkendte vacciner i Danmark: Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech, Spikevax® fra Moderna, Vaxzevria® fra AstraZeneca og COVID-19 Vaccine Janssen®. For nuværende anvendes Comirnaty® og Spikevax® i det generelle vaccinationsprogram mod covid-19.

Flere partier (batches) med vaccinen Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) har per 13. oktober 2021 fået forlænget udløbsdatoen. Se, hvilke batchnumre det drejer sig om under fanen med Pfizer-BioNTech (Comirnaty®).

Sundhedsstyrelsen besluttede den 14. april 2021 at fortsætte vaccinationen mod covid-19 uden Vaxzevria®. Dette skyldes den sandsynlige sammenhæng mellem tilfælde af sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader (også kaldet VITT) og covid-19-vaccinen Vaxzevria®. Læs om Lægemiddelstyrelsens undersøgelse her.

Ligeledes besluttede Sundhedsstyrelsen den 3. maj 2021 ikke at anvende COVID-19 Vaccine Janssen® i det generelle vaccinationsprogram, ligeledes pga. sandsynlig sammenhæng mellem tilfælde af sjældne, men alvorlige tilfælde af VITT. Læs mere om Lægemiddelstyrelsens undersøgelse her.

Sundhedsstyrelsen vurderer i den aktuelle danske epidemikontekst, at fordelene ved at vaccinere med COVID-19 Vaccine Janssen® og Vaxzevria® ikke står mål med risikoen for mulige skadevirkninger i form af VITT. Sundhedsstyrelsen finder derfor, at det generelle vaccinationsprogram mod covid-19 i Danmark aktuelt bør fortsætte uden brug af COVID-19 Vaccine Jannsen® og Vaxzevria®. Det er efterfølgende politisk besluttet, at indføre en tilvalgsordning med disse to vacciner, hvor borgere, efter lægelig rådgivning og informeret samtykke, kan blive vaccineret med en af de to vacciner i tilvalgsprogrammet. De juridiske og faglige rammer for dette er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19, nr. 928 af 19. maj 2021, samt i Vejledning om vaccination mod COVID-19, nr. 9352 af 19. maj 2021. Tilvalgsordningen trådte i kraft den 20. maj 2021.

Sundhedsstyrelsen vurderer efter at have gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande, at tilbyde alle, der har modtaget første stik med Vaxzevria®, at få andet stik med en såkaldt mRNA-vaccine. Dette vil de blive tilbudt ca. 12 uger efter, de fik deres første stik med Vaxzevria®. Læs om Sundhedsstyrelsens beslutning her.

Et nyt, ikke-publiceret, nordisk studie har undersøgt risikoen for hjertehindebetændelse og hjertemuskelbetændelse efter vaccination med covid-19-vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna. Begge former for hjertebetændelse er allerede kendte, men sjældne bivirkninger ved covid-19-vaccination.

I Danmark er børn og unge fortrinsvis blevet vaccineret med covid-19-vaccinen fra Pfizer/BioNTech, og ud fra et forsigtighedsprincip vil børn og unge under 18 år fremadrettet udelukkende blive inviteret til, at blive vaccineret med denne vaccine. Sundhedsstyrelsen følger løbende vurderinger fra EMA, og på baggrund af nye udmeldinger herfra tager Sundhedsstyrelsen stilling til, om der er behov for ændringer i anbefalingerne. Der kan læses mere om denne beslutning hos Sundhedsstyrelsen.

Sædvanligvis behøver man ikke at aspirere før injektion af en vaccine. I forbindelse med undersøgelse af en mulig sammenhæng mellem injektion af Vaxzevria® og optræden af sjældne men alvorlige tilfælde med blodpropper og blødninger, anbefaler SSI dog indtil videre, ud fra et forsigtighedsprincip, at aspirere inden indgift. Dette gælder for alle de godkendte covid-19 vacciner, både ved injektion i muskel deltoideus, men også for den alternative mulighed for injektion i muskel vastus lateralis, hvis injektion i muskel deltoideus ikke er mulig.

 

Vaccineoversigt

 

Pfizer-BioNTech vaccine (Comirnaty®)

Materialer om vaccinen til download

Fakta om Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine (Comirnaty®)(pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon

Lille billede af faktaark om covid-19-vaccine fra Pfizer-BioNTech


Opbevaring af Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine (Comirnaty®) (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares

Lille billede af opbevaring af Pfizer-BioNTech covid-19-vaccinen


Covid-19-vaccination med Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech (pdf), version 2, januar 2021 - vejledning til vaccinator

Lille billede af information om optøning og blanding af covid-19-vaccine fra Pfizer-BioNTech


Sprøjter og kanyler til Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) covid-19-vaccine (pdf), version 2, januar 2021 - hvilke sprøjter og kanyler skal der anvendes

Lille billede af information om hvilke sprøjter og kanyler der skal anvendes til Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)

Forlænget holdbarhed

Se listen over batchnumre, der har fået forlænget holdbarheden.

Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) batchnumre med ny udløbsdato (pdf) 

Moderna

Materialer om vaccinen til download

Fakta om covid-19-vaccine fra Moderna (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon

Lille billede af Fakta om covid-19-vaccinen fra Moderna


Opbevaring af covid-19-vaccine fra Moderna (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares

Lille billede af information om opbevaring af covid-19-vaccine fr Moderna


Covid-19-vaccination med vaccine fra Moderna (pdf) - vejledning til vaccinator

Lille billede af information til vaccinator om covid-19-vaccine fra Moderna

Covid-19-revaccination med 3. stik med vaccine fra Moderna (pdf) - vejledning til vaccinator

Lille billede af Vejledning i 3. stik Moderna


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)

AstraZeneca

Materialer om vaccinen til download

Fakta om covid-19-vaccine fra AstraZeneca (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon.

Sundhedsstyrelsen besluttede den 14. april 2021 at fortsætte vaccinationen mod covid-19 uden vaccinen fra AstraZeneca. Dette skyldes den sandsynlige sammenhæng mellem tilfælde af sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader og COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®).

Sundhedsstyrelsen vurderer efter at have gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande, at tilbyde alle, der har modtaget første stik med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca, at få andet stik med en såkaldt mRNA-vaccine. Dette vil de blive tilbudt ca. 12 uger efter, de fik deres første stik med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca. To uger efter dette andet stik kan de betragtes som færdigvaccinerede.

Lille billede af Fakta om covid-19-vaccinen fra AstraZeneca


Opbevaring af covid-19-vaccine fra AstraZeneca (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares.

Lille billede af information om opbevaring af covid-19-vaccine fra AstraZeneca


Covid-19-vaccination med vaccine fra AstraZeneca (pdf) - vejledning til vaccinator.

Lille billede af information til vaccinator om covid-19-vaccine fra AstraZeneca


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)

Janssen

Materialer om vaccinen til download

Fakta om covid-19-vaccine fra Janssen® (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon.

Lille billede af Fakta om covid-19-vaccinen fra Janssen


Opbevaring af covid-19-vaccine fra Janssen® (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares.

Lille billede af information om opbevaring af covid-19-vaccine fra Janssen


Covid-19-vaccination med vaccine fra Janssen® (pdf) - vejledning til vaccinator.

Lille billede af information til vaccinator om covid-19-vaccine fra Janssen


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)