Vacciner

På denne side kan du finde information om de vacciner, der anvendes og har været anvendt i vaccinationsprogrammerne mod covid-19. Informationen henvender sig primært til sundhedspersoner.

Den 27. december 2020 igangsatte Danmark vaccinationsindsatsen mod covid-19. Der er aktuelt fire godkendte vacciner i Danmark: Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech, Spikevax® fra Moderna, Vaxzevria® fra AstraZeneca og COVID-19 Vaccine Janssen®. I perioden fra 19. maj til den 31. august 2021 blev Vaxzevria® fra AstraZeneca og COVID-19 Vaccine Janssen® anvendt i et særligt tilvalgsprogram.

Aktuelt anvendes kun mRNA-vaccinerne Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech og Spikevax® fra Moderna i covid-19-vaccinationsprogrammet. Nedenfor kan findes en sammenlignende oversigt for disse vacciner. Derudover kan findes information om alle de fire godkendte covid-19-vacciner.

Vaccineoversigt

Information om tilbagetrækning af stemplet før injektion af covid-19-vacciner

Sædvanligvis behøver man ikke at aspirere før injektion af en vaccine. I forbindelse med undersøgelse af en mulig sammenhæng mellem injektion af Vaxzevria® og optræden af sjældne men alvorlige tilfælde med blodpropper og blødninger har SSI ud fra et forsigtighedsprincip anbefalet at aspirere inden indgift. Dette gælder for alle de godkendte covid-19-vacciner både ved injektion i muskel deltoideus men også for den alternative mulighed for injektion i muskel vastus lateralis, hvis injektion i muskel deltoideus ikke er mulig. Der er dog ikke noget, der tyder på, at der er en sammenhæng mellem de sjældne alvorlige bivirkninger og injektionsteknikken.

Information om forlængelse af udløbsdato for batches af Comirnaty® og Spikevax

Flere partier (batches) med vaccinen Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) og Moderna (Spikevax) har fået forlænget udløbsdatoen. Se, hvilke batchnumre det drejer sig om under fanen med Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) og Moderna (Spikevax).

Materialer om vaccinerne til download

Pfizer-BioNTech vaccine (Comirnaty®) til 12 år og derover

Materialer om vaccinen til download

Fakta om Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine, 12 år og derover (Comirnaty®) (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon

Lille billede af faktaark om covid-19-vaccine fra Pfizer-BioNTech


Opbevaring af Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine (Comirnaty®) (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares

Lille billede af opbevaring af Pfizer-BioNTech covid-19-vaccinen


Covid-19-vaccination med Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech, 12 år og derover (pdf) - vejledning til vaccinator

Lille billede af information om optøning og blanding af covid-19-vaccine fra Pfizer-BioNTech


Sprøjter og kanyler til Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) covid-19-vaccine (pdf)

Lille billede af information om hvilke sprøjter og kanyler der skal anvendes til Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine


Sprøjter og kanyler til Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) covid-19-vaccine, børn 5-15 år (pdf)

Lille billede af Sprøjter og kanyler til børn på 5-15 år


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)

Forlænget holdbarhed

Se listen over batchnumre, der har fået forlænget holdbarheden.

Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) batchnumre med ny udløbsdato (pdf) (opdateret 16. november 2021).

Pfizer-BioNTech vaccine (Comirnaty®) til børn 5-11 år, dosis 0,1 mL fra hætteglas med lilla hætte

Materialer om vaccinen til download

Fakta om Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine, børn 5-11 år (Comirnaty®dosis), 0,1 mL med lilla hætte (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon

 Lille billede af Fakta om covid-19-vaccine fra Pfizer-BioNTech til børn 5-11 år, dosis 0,1 mL, lilla hætteglas


Opbevaring af Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine (Comirnaty®) (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares

Lille billede af opbevaring af Pfizer-BioNTech covid-19-vaccinen


Covid-19-vaccination med Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech, børn 5-11 år, dosis 0,1 mL med lilla hætte (pdf) - vejledning til vaccinator

Lille billede af information om optøning, blanding og vaccination med covid-19-vaccine fra Pfizer-BioNTech til 5-11 årige, 0,1 mL, lilla hætteglas 


Sprøjter og kanyler til Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) covid-19-vaccine, børn 5-15 år (pdf)

Lille billede af Sprøjter og kanyler til børn på 5-15 år


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)

Forlænget holdbarhed

Se listen over batchnumre, der har fået forlænget holdbarheden.

Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) batchnumre med ny udløbsdato (pdf) (opdateret 16. november 2021).

Pfizer-BioNTech vaccine (Comirnaty®) til børn 5-11 år, dosis 0,2 mL fra hætteglas med orange hætte

Materialer om vaccinen til download

Fakta om Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine, børn 5-11 år (Comirnaty®), dosis 0,2 mL med orange hætte (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon

 Lille billede af Fakta om covid-19-vaccine fra Pfizer-BioNTech til børn 5-11 år, dosis 0,2 mL, orange hætteglas


Opbevaring af Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine (Comirnaty®), dosis 0,2 mL med orange hætte (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares

Lille billede af opbevaring af Pfizer-BioNTech covid-19-vaccinen til børn 5-11 år, 0,2 mL orange hætte 

Covid-19-vaccination med Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech, børn 5-11 år, dosis 0,2 mL med orange hætte (pdf) - vejledning til vaccinator

 Lille billede af information om optøning, blanding og vaccination med covid-19-vaccine fra Pfizer-BioNTech til 5-11 årige, dosis 0,2 mL, orange hætteglas


Sprøjter og kanyler til Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) covid-19-vaccine, børn 5-15 år (pdf)

Lille billede af Sprøjter og kanyler til børn på 5-15 år


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)

Forlænget holdbarhed

Se listen over batchnumre, der har fået forlænget holdbarheden.

Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) batchnumre med ny udløbsdato (pdf) (opdateret 19. januar 2022).

Moderna (Spikevax)

Materialer om vaccinen til download

Fakta om covid-19-vaccine fra Moderna (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon

Lille billede af Fakta om covid-19-vaccinen fra Moderna


Opbevaring af covid-19-vaccine fra Moderna (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares

Lille billede af information om opbevaring af covid-19-vaccine fr Moderna


Covid-19-vaccination med vaccine fra Moderna (pdf) - vejledning til vaccinator

Lille billede af information til vaccinator om covid-19-vaccine fra Moderna

Covid-19-revaccination med 3. stik med vaccine fra Moderna (pdf) - vejledning til vaccinator

Lille billede af Vejledning i 3. stik Moderna


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)

Forlænget holdbarhed

Se listen over batchnumre, der har fået forlænget holdbarheden.

Forlænget holdbarhed Moderna (Spikevax) (pdf) (opdateret 24. januar 2022)

AstraZeneca

Materialer om vaccinen til download

Fakta om covid-19-vaccine fra AstraZeneca (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon.

Sundhedsstyrelsen besluttede den 14. april 2021 at fortsætte vaccinationen mod covid-19 uden vaccinen fra AstraZeneca. Dette skyldes den sandsynlige sammenhæng mellem tilfælde af sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader og COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®).

Sundhedsstyrelsen vurderer efter at have gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande, at tilbyde alle, der har modtaget første stik med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca, at få andet stik med en såkaldt mRNA-vaccine. Dette vil de blive tilbudt ca. 12 uger efter, de fik deres første stik med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca. To uger efter dette andet stik kan de betragtes som færdigvaccinerede.

Lille billede af Fakta om covid-19-vaccinen fra AstraZeneca


Opbevaring af covid-19-vaccine fra AstraZeneca (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares.

Lille billede af information om opbevaring af covid-19-vaccine fra AstraZeneca


Covid-19-vaccination med vaccine fra AstraZeneca (pdf) - vejledning til vaccinator.

Lille billede af information til vaccinator om covid-19-vaccine fra AstraZeneca


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)

Janssen

Materialer om vaccinen til download

Fakta om covid-19-vaccine fra Janssen® (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon.

Lille billede af Fakta om covid-19-vaccinen fra Janssen


Opbevaring af covid-19-vaccine fra Janssen® (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares.

Lille billede af information om opbevaring af covid-19-vaccine fra Janssen


Covid-19-vaccination med vaccine fra Janssen® (pdf) - vejledning til vaccinator.

Lille billede af information til vaccinator om covid-19-vaccine fra Janssen


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)