Vacciner

Den 27. december 2020 igangsatte Danmark vaccinationsindsatsen mod covid-19. Der er nu fire godkendte vacciner i Danmark: Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech, Spikevax® fra Moderna, Vaxzevria® fra AstraZeneca og COVID-19 Vaccine Janssen®. For nuværende anvendes Comirnaty® og Spikevax® i det generelle vaccinationsprogram mod covid-19.

Sundhedsstyrelsen besluttede den 14. april 2021 at fortsætte vaccinationen mod covid-19 uden Vaxzevria®. Dette skyldes den sandsynlige sammenhæng mellem tilfælde af sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader (også kaldet VITT) og covid-19-vaccinen Vaxzevria®. Læs om Lægemiddelstyrelsens undersøgelse her.

Ligeledes besluttede Sundhedsstyrelsen den 3. maj 2021 ikke at anvende COVID-19 Vaccine Janssen® i det generelle vaccinationsprogram, ligeledes pga. sandsynlig sammenhæng mellem tilfælde af sjældne, men alvorlige tilfælde af VITT. Læs mere om Lægemiddelstyrelsens undersøgelse her.

Sundhedsstyrelsen vurderer i den aktuelle danske epidemikontekst, at fordelene ved at vaccinere med COVID-19 Vaccine Janssen® og Vaxzevria® ikke står mål med risikoen for mulige skadevirkninger i form af VITT. Sundhedsstyrelsen finder derfor, at det generelle vaccinationsprogram mod covid-19 i Danmark aktuelt bør fortsætte uden brug af COVID-19 Vaccine Jannsen® og Vaxzevria®. Det er efterfølgende politisk besluttet, at indføre en tilvalgsordning med disse to vacciner, hvor borgere, efter lægelig rådgivning og informeret samtykke, kan blive vaccineret med en af de to vacciner i tilvalgsprogrammet. De juridiske og faglige rammer for dette er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19, nr. 928 af 19. maj 2021, samt i Vejledning om vaccination mod COVID-19, nr. 9352 af 19. maj 2021. Tilvalgsordningen trådte i kraft den 20. maj 2021.

Sundhedsstyrelsen vurderer efter at have gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande, at tilbyde alle, der har modtaget første stik med Vaxzevria®, at få andet stik med en såkaldt mRNA-vaccine. Dette vil de blive tilbudt ca. 12 uger efter, de fik deres første stik med Vaxzevria®. Læs om Sundhedsstyrelsens beslutning her.

 

Sædvanligvis behøver man ikke at aspirere før injektion af en vaccine. I forbindelse med undersøgelse af en mulig sammenhæng mellem injektion af Vaxzevria® og optræden af sjældne men alvorlige tilfælde med blodpropper og blødninger, anbefaler SSI dog indtil videre, ud fra et forsigtighedsprincip, at aspirere inden indgift. Dette gælder for alle de godkendte covid-19 vacciner, både ved injektion i muskel deltoideus, men også for den alternative mulighed for injektion i muskel vastus lateralis, hvis injektion i muskel deltoideus ikke er mulig.

 

Vaccineoversigt

 

Pfizer-BioNTech vaccine

Materialer om vaccinen til download

Fakta om Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine (Comirnaty®) (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon

Lille billede af faktaark om covid-19-vaccine fra Pfizer-BioNTech


Opbevaring af Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine (Comirnaty®) (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares

Lille billede af opbevaring af Pfizer-BioNTech covid-19-vaccinen


Covid-19-vaccination med Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech (pdf), version 2, januar 2021 - vejledning til vaccinator

Lille billede af information om optøning og blanding af covid-19-vaccine fra Pfizer-BioNTech


Sprøjter og kanyler til Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) covid-19-vaccine (pdf), version 2, januar 2021 - hvilke sprøjter og kanyler skal der anvendes

Lille billede af information om hvilke sprøjter og kanyler der skal anvendes til Pfizer-BioNTech covid-19-vaccine


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)

Moderna

Materialer om vaccinen til download

Fakta om covid-19-vaccine fra Moderna (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon

Lille billede af Fakta om covid-19-vaccinen fra Moderna


Opbevaring af covid-19-vaccine fra Moderna (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares

Lille billede af information om opbevaring af covid-19-vaccine fr Moderna


Covid-19-vaccination med vaccine fra Moderna (pdf) - vejledning til vaccinator

Lille billede af information til vaccinator om covid-19-vaccine fra Moderna 


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)

AstraZeneca

Materialer om vaccinen til download

Fakta om covid-19-vaccine fra AstraZeneca (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon.

Sundhedsstyrelsen besluttede den 14. april 2021 at fortsætte vaccinationen mod covid-19 uden vaccinen fra AstraZeneca. Dette skyldes den sandsynlige sammenhæng mellem tilfælde af sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader og COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®).

Sundhedsstyrelsen vurderer efter at have gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande, at tilbyde alle, der har modtaget første stik med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca, at få andet stik med en såkaldt mRNA-vaccine. Dette vil de blive tilbudt ca. 12 uger efter, de fik deres første stik med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca. To uger efter dette andet stik kan de betragtes som færdigvaccinerede.

Lille billede af Fakta om covid-19-vaccinen fra AstraZeneca


Opbevaring af covid-19-vaccine fra AstraZeneca (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares.

Lille billede af information om opbevaring af covid-19-vaccine fra AstraZeneca


Covid-19-vaccination med vaccine fra AstraZeneca (pdf) - vejledning til vaccinator.

Lille billede af information til vaccinator om covid-19-vaccine fra AstraZeneca


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)

Janssen

Materialer om vaccinen til download

Fakta om covid-19-vaccine fra Janssen® (pdf) - kort udgave baseret på beskrivelsen i SSI's vaccineleksikon.

Lille billede af Fakta om covid-19-vaccinen fra Janssen


Opbevaring af covid-19-vaccine fra Janssen® (pdf) - sådan skal vaccinerne opbevares.

Lille billede af information om opbevaring af covid-19-vaccine fra Janssen


Covid-19-vaccination med vaccine fra Janssen® (pdf) - vejledning til vaccinator.

Lille billede af information til vaccinator om covid-19-vaccine fra Janssen


Indlægsseddel

Se dansk indlægsseddel på indlægsseddel.dk.

Infektionshygiejne

Se Infektionshygiejniske forholdsregler ved udførelse af vaccination (pdf)