Vaccineteknologier

Forskere over hele verden arbejder på at udvikle effektive og sikre covid-19-vacciner, som er enten RNA-baserede, vektorbaserede eller såkaldte subunit vacciner. Her kan du læse mere om de tre forskellige vaccineteknologier.

RNA-baserede vacciner

RNA-vacciner virker ved at en kopi af et stykke arvemateriale (RNA) fra en coronavirus skydes ind i en muskel, hvorefter den trænger ind i kroppens celler og programmerer dem til at fremstille et molekyle, som er nøjagtig magen til det, der sidder på virussens overflade som små pigge. Dette giver anledning til et immunrespons mod SARS-CoV-2. 

RNA-vacciner er et nyt vaccineprincip.

Vektorbaserede vacciner

I vektorbaserede vacciner sættes de dele af SARS-CoV-2 virus, der koder for det protein (Spike), som virus bruger til at inficere kroppens celler med, ind i et anden virus, som ikke giver sygdom. Efter vaccination vil celler i kroppen selv producere spike-proteinet, som vil give anledning til et immunrespons mod SARS-CoV-2.

De vektorbaserede vacciner er en relativt ny måde at fremstille vacciner. Der er hidtil kun produceret én vaccine baseret på en sådan ”platform” nemlig en Ebola vaccine.

Subunit vaccine

I subunit vacciner bruges en lille del af virus, i dette tilfælde, spike-proteinet, som tilsættes et hjælpestof (adjuvans), som vil give anledning til en immunrespons.

Subunit vacciner er en meget udbredt vaccine type, og samme princip anvendes i fx kighoste vaccinen.

Læs mere

Læs mere om udviklingen af covid-19-vacciner på WHO's hjemmeside og på Centers for Disease Control and Prevention's hjemmeside.

Se også Lægemiddelstyrelsens side om godkendelse af covid-19-vacciner.